Kontrollen över Östersjön i fokus under försvarsministermöte på Gotland

Publicerad

Säkerheten runt Östersjön och fördjupat försvarssamarbete stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist träffade sina nordiska och baltiska kollegor på Gotland.

Försvarsministrarna från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge och Sverige står på rad utomhus.
Fredag den 2 september möttes försvarsministrarna från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge och Sverige på Gotlands regemente, P 18, för att diskutera försvarssamarbete. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina bjöd försvarsminister Peter Hultqvist in de nordiska och baltiska försvarsministrarna till en heldag på Gotlands regemente P 18 den 2 september.

Försvarsministern konstaterade att det i genomsnitt är 3000–4000 fartygsrörelser i Östersjön varje dag och att Sveriges och Finlands framtida Natomedlemskap kommer att förändra förutsättningarna för kontrollen över Östersjön.

– Om alla länder runt Östersjön, förutom Ryssland, är medlemmar i Nato så ger det en stark position att kunna kontrollera sjö- och luftvägarna, sa försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

Under mötet diskuterades hur länderna kan stärka försvarssamarbetet för att tillsammans möta gemensamma framtida hot. I fokus för diskussionen stod bland annat Gotlands strategiska läge och det fördjupade försvarssamarbete som möjliggörs efter att Sverige och Finland blir medlemmar i Nato.

– Vi som är representerade här i dag är beredda att öka vårt försvarssamarbete för att bidra till säkerheten i såväl Östersjön som i resten av Europa, sa försvarsminister Peter Hultqvist.