Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer i fokus på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel den 20 september diskuterade de situationen för rättsstatens principer. De följde också upp EU:s framtidskonferens och det årliga linjetal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september. Ministrarna fick även en genomgång av relationerna mellan EU och Storbritannien.

EU-minister Hans Dahlgren på möte
Efterlevnad av rättsstatens principer och uppföljningen av EU:s framtidskonferens var några av frågorna på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel 20 september. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige. Foto: Regeringskansliet/Axel Öberg

Tjeckiska ordförandeskapet

Möttes inleddes med att ordförandeskapet presenterade sina fem övergripande prioriteringar:

  • Hantering av flyktingkrisen och Ukrainas
    återuppbyggnad
  • Energisäkerhet
  • Stärka Europas försvar och
    cybersäkerhet
  • Strategisk motståndskraft i Europas ekonomi
  • Demokratiska institutioners motståndskraft.

Dialog om rättsstatens principer i EU

Ministrarna diskuterade utvecklingen på rättsstatsområdet.

Diskussionen tog avstamp i EU-kommissionens årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet i EU som presenterades i juli. Diskussionen handlade främst om de nationella rättssystemen, om åtgärder mot korruption, om situationen för media samt om andra institutionella frågor om kontroller och motvikter.

- Många länder, inklusive Sverige, ansåg att det är väldigt bra att EU-kommissionen nu för första gången använder det nya instrumentet, det vill säga villkorsmekanismen, för att hålla inne utbetalningar till Ungern. Nu återstår det att se om Ungern genomför de åtgärder man som man har utlovat, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.  

EU-kommissionens linjetal och den årliga framsynsrapporten

Ministrarna diskuterade innehållet i det årliga linjetalet som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september.

EU-kommissionen presenterade årets framsynsrapport som är ett stöd för kommissionens arbete. I 2020 och 2021 års rapporter handlade främst om EU:s resiliens och förstärkning av unionens långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet. I år handlar rapporten om samverkan mellan den gröna och den digitala omställningen och omställningens potential att göra EU långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna fick en lägesuppdatering med fokus på det så kallade Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.

Konferensen om Europas framtid

Konferensens slutrapport med 49 förslag ska nu följas upp av EU:s institutioner.

På mötet den 20 september följer ministrarna upp konferensen med en diskussion som bland annat handlade om inställningen till revidering av fördrag och beslutsregler.    

Därutöver hade ministrarna en sedvanlig förberedelse inför Europeiska rådets möte i oktober.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i allmänna rådet 20 september

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.