Artikel

Sveriges EU-representations besöksverksamhet

Publicerad

Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd under första halvåret 2023 kommer EU-representationen att ha begränsade möjligheter att ta emot besöksgrupper från och med hösten 2022 fram till sommaren 2023.

Till andra halvåret 2023 kommer EU-representationen att återuppta sin sedvanliga besöksverksamhet. Under tiden vill vi passa på att tipsa om andra besöksmöjligheter i Bryssel.

Besök hos övriga organisationer

Här hittar du information om att besöka:

Tips och råd inför Brysselbesök

  • Var gärna ute minst tre månader i förväg om du vill besöka EU-institutioner och andra organisationer med din grupp.
  • Var uppmärksam på att EU-institutionernas helgdagar inte alltid stämmer överens med de svenska.
  • Undvik de veckor parlamentet sammanträder i Strasbourg om ni vill träffa Europaparlamentariker.
  • EU:s stats- och regeringschefer möts i fyra gånger per år i Bryssel och då är en stor del av EU-kvarteren är avspärrade.
  • Det finns gott om hotell och vandrarhem i Bryssel i alla kostnadsnivåer.