Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

I en folkomröstning den 23 juni 2016 röstade väljarna i Storbritannien med 52 procents majoritet ja till att lämna Europeiska unionen. Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU. Storbritannien förväntas lämna EU den 31 oktober 2019.

På den här sidan beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförs för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Britain + exit = Brexit

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Om läget i brexitprocessen – information och pressträffar

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges. Den här sidan innehåller uppdaterad information om läget.

Foto: EU-representationen

Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Med hänsyn till svårigheterna med godkännandeprocessen på den brittiska sidan och inriktningen hos den brittiska regeringen finns det en överhängande risk för ett avtalslöst utträde. Om så sker skulle det enligt den tidtabell som gäller inträffa vid midnatt den 31 oktober.

En grupp unga människor sitter runt ett bord och arbetar i datorer.
Studenter vid Hyper Island. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Här finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

EU-minister Hans Dahlgren i möte med Storbritanniens brexitminister Stephen Barclay.
EU-minister Hans Dahlgren i möte med Storbritanniens brexitminister Stephen Barclay. Foto: Andreas Enbuske/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall. Med hänsyn till svårigheterna med godkännandeprocessen på den brittiska sidan och inriktningen hos den brittiska regeringen finns det en överhängande risk för ett avtalslöst utträde.

EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Beredskapsarbete för att hantera en no deal

Regeringen i samarbete med berörda myndigheter bedriver beredskapsarbete för att möta allvarliga konsekvenser om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. Det handlar om att identifiera, planera och genomföra de åtgärder som krävs för att hantera effekter av ett sådant scenario.

Foto: Regeringskansliet

Regeländringar för att hantera brexit

En viktig del av beredskapsarbetet för ett avtalslöst utträde består i att genomföra nödvändiga regeländringar, i såväl EU-lagstiftning som svenska författningar.

Innehåll om Brexit - Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Prenumerera

Totalt 199 träffar.