Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

  Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset.

  - Det finns ett enormt engagemang runt om i vårt land, och en vana att i svåra tider ställa upp för människor som behöver det. Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

 • Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning

  Med anledning av det nya coronaviruset träffade statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind idag den 27 mars ledare för religiösa samfund.

 • En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

  Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Innehåll om civila samhället

Prenumerera

Totalt 440 träffar.