Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Debattartikel från Näringsdepartementet

Så vill vi förändra det statliga riskkapitalet

Publicerad Uppdaterad

Dagens industri 22 oktober 2014
I morgon presenterar regeringen sin första budget. Vi föreslår att det statliga riskkapitalet riktas om för att i högre utsträckning tillgodose kapitalförsörjningen till företag i tidiga skeden, skriver näringsminister Mikael Damberg.

Sverige har en regering som sätter jobben främst. Vårt mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Och detta ska styra den ekonomiska politiken såväl som näringspolitiken. För att nå målet måste det skapas fler jobb och fler måste jobba.

Men regeringar skapar inte nya jobb. Nya jobb skapas i nya och växande företag. Regeringens uppgift är därför att hela tiden göra det lättare att starta företag, att expandera, exportera och anställa fler medarbetare.

Sverige har ett relativt gott företagsklimat. I dag startas många nya företag. Men de kan bli fler och fler företag behöver också kraft att växa, exportera och anställa. Därför behövs bättre finansieringsmöjligheter, både i form av riskkapital och i form av lån, vid såväl uppstart som expansion.

Goda ramvillkor och tydliga regelverk, såväl för de aktörer som tillhandahåller kapital som för de företag som är i behov av kapital, är avgörande för en väl fungerande kapitalmarknad. Sverige har en väl fungerande banksektor och lånemarknad samt en väl utvecklad riskkapitalbransch när det gäller utköp av mogna företag.

Men utbudet av privat riskkapital har minskat under flera år. Särskilt för tillväxtföretag i tidiga faser. Tidiga skeden i företagens utveckling präglas av hög risk, värderings- och informationsproblem samt långa ledtider till kommersiell bärighet. Det gör att marknaden sällan kan eller vågar satsa kapital på egen hand. Företagsidéer och affärsmöjligheter riskerar att gå om intet. I förlängningen skulle detta därmed innebära att Sverige blir mindre innovativt, tappar i konkurrenskraft och att arbetstillfällen går förlorade.

I budgetpropositionen i morgon föreslår regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, att en del av det statliga riskkapitalet riktas om för att i högre utsträckning tillgodose kapitalförsörjningen till företag i tidiga skeden. Verksamhetsinriktningen för det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, vars uppdrag i dag är att stärka det svenska industriklustrets internationella konkurrenskraft, ändras.

Fouriertransform har ett kapital på 3 miljarder kronor och får nu ett nytt uppdrag som är tydligt inriktat mot sektorer där det råder brist på privat kapital.

Bolagets verksamhet ska inriktas på att, direkt eller indirekt, investera i små till medelstora företag i tidiga skeden som präglas av relativt stora kapitalbehov och långa ledtider.

Fouriertransform ska vara ett komplement till marknaden och agera tillsammans med andra finansiärer.

Bolaget bör också sträva efter samordning med övriga statliga aktörer på riskkapitalområdet samt med Energimyndigheten som också jobbar med att kommersialisera energiteknik.

Regeringen har för avsikt att ändra verksamhetsinriktning för Fouriertransform. Det är viktigt att stärka insatserna för företag i inkubatorer och säkra ytterligare kapitalförsörjning till företag i tidiga skeden.

Inkubatorerna är en viktig verksamhet med fokus på affärsidéer med stort kunskapsinnehåll och stor tillväxtpotential. De är en mycket gynnsam jordmån för innovatörer som vill utveckla sin affärsidé. Jag har själv besökt flera av Sveriges inkubatorer och science parks, Medicon Valley och Ideon i Lund, Mjärdevi Science Park i Linköping, Science City i Kista och Inkubatorn i Borås för att nämna några.

Inkubatorerna känner sina innovatörer väl och har därmed en god möjlighet att värdera affärsidé och risk. Större möjligheter till finansiering i tidiga skeden kan därför ge goda förutsättningar för fler företag att växa vidare och etablera sina lösningar på marknaden.

De steg som regeringen nu tar genom att stärka finansieringen i tidiga skeden och i kommersialiseringsskedet av nya produkter och tjänster är viktiga delar i en väl fungerande kapitalmarknad. Detta är centralt för att jobbskaparna, de nya och växande företagen, ska få bättre förutsättningar att utvecklas. Och för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.