Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Det blir lättare att leva klimatsmart

Södermanlands Nyheter, Vestmanlands läns tidning 20 november 2014
Denna text är till dig som väntat på ett försenat tåg. Till dig som fjällvandrat, plockat svamp eller snörat löparskorna för en tur i på mjuka skogsstigar.

Till dig som får en klump i magen när media rapporterar om smältande isar. Många oroar sig för vilken värld våra barn och barnbarn kommer växa upp i.

Vi delar denna oro och Sverige har chansen att satsa på ett hållbart samhälle, men det kräver samarbete. Vi samarbetar redan när vi källsorterar, väljer bussen och köper ekologisk mjölk.

Nu är tid också för politiskt samarbete och rakryggade reformer bortom mandatperiodens gränser.

Det är lätt att konstatera att trots goda intentioner, även hos den förra regeringen, så har det inte tagits politiskt ansvar för vår gemensamma miljö. Ett konstaterande som till exempel illustreras med 14 missade miljömål av 16 möjliga.

Samarbetsregeringen föreslår nu en höjning av ambitionen och investerar för framtidstro. Arbetet med minskade klimatutsläpp, giftfri miljö, förstärkt biologisk mångfald och bättre havsmiljö är de områden som prioriteras.

Världen är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade. Även om du inte röstade grönt i det senaste valet oroar du dig säkert för vilka konsekvenser detta kommer att få.

Samarbetsregeringen minskar transportsektorns användning av fossila bränslen genom investeringar i såväl höghastighetståg som bättre kollektivtrafik inom Sveriges städer. Stora satsningar föreslås även för att främja det lokala klimatarbetet.

Under mandatperioden kommer fem miljarder investeras i välbehövligt järnvägsunderhåll. Du kommer märka det på att det blir enklare att leva klimatsmart och på att tågen oftare kommer i tid.

De senaste åren har nyheterna rapporterat om hälsofarligt dricksvatten och hormonstörande ämnen i barnens leksaker. För att du ska kunna känna dig trygg med att kranvattnet är fritt från farliga kemikalier satsar vi på utökad miljöövervakning för att snabbare kunna upptäcka risker för hälsa och miljö.

Barn är extra känsliga för gifter i vardagen och du ska kunna lita på att förskolegolvet dina barn leker på är en plats fri från farliga kemikalier.

För att nå miljömålen som innefattar biologisk mångfald, skog, hav och vatten föreslår vi kraftfulla åtgärder för att förbättra skötsel av värdefulla områden och stärka den biologiska mångfalden. Det är en glad nyhet för alla enskilda skogsägare som nu kan få ersättning när värdefulla skogar hindras från avverkning.

Det ger också jobb på landsbygden och stärker besöksnäringen.

De budgetsatsningar som vi i samarbetsregeringen föreslår är avgörande för vår möjlighet att röra oss i riktning mot ett samhälle som främjar hälsa och miljö och stärker vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi som tar tåget, dricker kranvatten och njuter av skogs- promenader finns naturligtvis hos alla politiska partier.

Ingen politiker, inget parti eller ens regering ensam kan förändra världen. För att åstadkomma långsiktig förändring krävs samarbete.

Miljön får inte bli en fråga om höger eller vänster. Vi vill alla kunna se våra barn och barnbarn i ögonen många mandatperioder från nu.

Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister