Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Barnkonventionen ska bli svensk lag

Publicerad Uppdaterad

Expressen 19 februari 2015
FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka barnkonventionens rättsliga ställning. I dag beslutar regeringen om direktiv för en utredning för att barnkonventionen ska kunna bli svensk lag.

Sverige var ett av de första länderna att ratificera Barnkonventionen. Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen som redan 1990 skrev under konventionen och Miljöpartiet var ett av de första partierna att driva frågan i riksdagen. Därefter har flera regeringar gjort stora insatser för att stärka barns rättigheter och för att säkra att Barnkonventionen efterlevs. Efter 25 år med Barnkonventionen har Sverige på många sätt tagit viktiga beslut när det gäller barns rättigheter, men vi kan inte vara nöjda. Det finns fortfarande utmaningar.

FN:s barnrättskommitté granskar hur Sverige efterlever Barnkonventionen med jämna mellanrum. Den senaste granskningen ger kommittén rekommendationer om vad vi behöver förbättra. En rekommendation som har återkommit i flera granskningar handlar om att stärka konventionens rättsliga ställning.

Barn har rätt att göra sin röst hörd i frågor som påverkar dem, här har vi mycket kvar att göra. Politiker och makthavare på alla nivåer behöver bli bättre på att tillfråga barn om deras åsikter. För att åtgärda de påpekanden som FN:s barnrättskommitté gjort är Barnkonventionen som lag ett viktigt steg på vägen. För att stärka barnets rättigheter på riktigt krävs ett träget och modigt arbete med att se över svenska lagar och göra de förändringar som behövs.

Sverige kan bli ett ännu bättre land att växa upp i för flickor och pojkar. Det har inte minst den senaste veckans händelser visat. Vi måste våga se att vi brister, både gällande kunskap och tillämpning av konventionen och barns bästa. Verkligheten har gjort oss klokare än vad vi var för 25 år sedan och därför beslutar regeringen i dag om direktiv för en utredning, där vi ska ta fram det underlag som krävs för att barnkonventionen ska kunna bli svensk lag.

Det är mycket glädjande att det finns ett starkt stöd både från de flesta av riksdagens partier för att göra Barnkonventionen till lag. Många barnrättsorganisationer har också under lång tid drivit denna fråga. Deras arbete har varit insiktsfullt och målmedvetet och därför är det särskilt glädjande att kunna gå dessa organisationer till mötes. I samband med att beslutet om nya direktiv klubbas av regeringen bjuds också ett antal barnorganisationer in till Socialdepartementet för att inleda arbetet med att hantera övriga rekommendationer och brister som FNs barnrättskommitté har påpekat.

Vi är övertygade att arbetet med att göra Barnkonventionen till lag är att visa gott exempel även i det internationella arbetet för flickors och pojkars rättigheter. Även på den lokala nivån i Sverige arbetar kommunerna med barns rättigheter på olika sätt och med olika engagemang. Genom att aktivt lyfta frågorna vill vi få upp Barnkonventionen på agendan.

Nu tar vi stafettpinnen vidare vad gäller barns rättigheter och räknar med att under nästa år ha ett färdigt förslag till en ny lag. En av regeringens målsättningar är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i, beslutet om att Barnkonventionen ska bli lag är en viktig del av arbetet för att förverkliga det.

Åsa Regnér, Barn- äldre och jämställdhetsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.