Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Sverige ska vara en ledande kunskaps-, forsknings och innovationsnation

Publicerad Uppdaterad

Skånskan Debatt 5 februari 2015
I år har vi fått möjlighet att studera bygget av MAX IV i Lund. En forskningsanläggning som ger Sverige möjlighet att genom världsledande teknik attrahera de främsta forskarna och bryta ny vetenskaplig mark.

Vi ser fram emot att MAX IV invigs nästa år och slår upp portarna. Anläggningar som denna utgör en stomme för samarbetsregeringens målsättning att Sverige ska vara en ledande kunskaps-, forsknings och innovationsnation. Vi vill att Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner.

Att satsa på utbildning, forskning och innovation står därför högt på regeringens dagordning. Och att göra det i dialog med lärosäten, de ansvariga myndigheterna, näringslivet och landets kommuner.

Stora infrastruktursatsningar som MAX IV står emellertid inte på egna ben utan är alltid beroende av individerna som ska föra dem framåt. Därför måste vi säkerställa att hela utbildningssystemet har hög kvalitet så att det finns en god kompetensförsörjning för akademin i framtiden. I det avseendet är de gemensamma satsningarna från stat och kommun på ökad lärartäthet och förbättrade resultat inom grund- och gymnasieskolan viktiga.

Det krävs en politik med tydliga ambitioner för den högre utbildningen. Det handlar om att investera i fler högskoleplatser i hela landet, och därigenom ge fler möjligheter att studera vidare och motverka den sociala snedrekryteringen. Vi ska ge de som vill studera vidare goda möjligheter där de inte hindras av sin bakgrund.
Tyvärr har utbyggnaden av högskolan stannat av de senaste tio åren. Under den förra mandatperioden blev det svårare att komma in på högskolan, särskilt för personer över 30 år. Andelen sökande som antas till högskolan har minskat tydligt de tre senaste åren. Hösten 2014 blev bara en tredjedel av dem som sökte till Lunds universitet antagna. Det är olyckligt.

När fler människor än någonsin vill och kan studera på högskolan är det ett slöseri med resurser och utvecklingspotential för Sverige att stänga dörren för dem. Att möta framtidens utmaningar och det ökande studieintresset genom att minska möjligheten till utbildning är fel väg att gå.

Samarbetsregeringens ambition är att fortsätta utbyggnaden av högskolan med fler utbildningsplatser, med fokus på studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och utbildningskvaliteten. Målsättningen är drygt 14 000 nya utbildningsplatser till och med 2018.

I ett internationellt perspektiv måste Sverige även se till att inte halka efter andra länders kunskapsnivå, något vi sett oroväckande tecken på de senaste åren. Det handlar därför också om att stärka kvaliteten i utbildningarna. Alla studenter ska känna att de har en högkvalitativ utbildning som utmanar och utvecklar. Därför angav statsministern redan i Regeringsförklaringen att kvaliteten på den högre utbildningen ska stärkas. Dessutom handlar det om att forma en ambitiös och långsiktig forskningspolitik som knyter an till en lika genomtänkt utbildningspolitik. Det är så vi på riktigt bygger Sverige starkt och konkurrenskraftigt för framtiden.

Investeringar i utbildning och forskning, som MAX IV och ESS, är också viktiga för jobb och tillväxt regionalt. Den signalen kommer från många håll – från lärosäten, forskare, lärare och studenter. Så mycket som hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare den ökade andelen högutbildade anställda, enligt en uppmärksammad forskningsrapport från Entreprenörskapsforum.
Därför vill vi fortsätta investera i utbildning och forskning och förverkligandet av de skarpaste idéerna.

Kunskap är och kommer förbli vårt främsta internationella konkurrensmedel.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning

Anders Almgren (S)
kommunstyrelsens ordförande i Lund

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.