Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Wallström: Viktigt att få ett stopp på handeln med konfliktmineraler

Publicerad Uppdaterad

Metro Debatt 24 februari 2015

I Demokratiska republiken Kongo (DRK) har krigsherrar länge utnyttjat landets naturrikedomar för egen vinning och för sin krigsfinansiering. Följden har blivit oerhört lidande för civilbefolkningen i form av avrättningar, övergrepp, inklusive sexuellt våld, och stora flyktingströmmar. Dessa brott mot mänskligheten har kunnat fortgå bland annat med hjälp av inkomster från försäljning av vissa mineraler som är vanliga i våra mobiltelefoner, tv-apparater, och andra elektronikprodukter. Det är därför viktigt att få ett stopp på handeln med konfliktmineraler.

Bakgrunden till den utdragna våldssituationen i landet är komplex. Utöver en kamp om kontroll över naturresurser handlar det även bland annat om marktvister och korruption. Det är därför viktigt att arbeta med hela den bredd av orsaker som driver våldet. Konfliktmineralhandeln är en betydelsefull del.

Genom att kräva obligatorisk certifiering för importörer från DRK med grannländer kan vi ge större genomslag åt den amerikanska lagen om konfliktmineraler, Dodd-Frank, som har funnits sedan 2010.

Dodd-Frank-lagen innebär att börsnoterade företag i USA ska redovisa om de använder konfliktmineraler från DRK. Det har fått börsföretag att kräva bättre kontroll från exempelvis hårddisktillverkare i Thailand och mobiltelefontillverkare i Kina. Lagen har redan gett resultat. Till exempel är väpnade grupper och den kongolesiska armén inte längre närvarande i två tredjedelar av de tenn-, tantal- och volframgruvor som undersökts i provinserna Norra Kivu, Södra Kivu och Maniema, enligt en rapport till FN:s säkerhetsråd.

Men det finns fortfarande problem med spårbarheten. Krigsherrar tjänar fortfarande pengar på konfliktmineraler. Och fortfarande lider kvinnor, män och barn av våldet som följer. Därför vill Sverige att EU ska vända sig direkt till importörerna och världens omkring 300 smältverk och försöka förbättra spårbarheten och kontrollerna.

I våras kom EU-kommissionen med ett lagförslag som tyvärr är alldeles för urvattnat för att på allvar kunna begränsa handeln med konfliktmineraler. Exempelvis föreslogs endast en frivillig certifiering av importföretag. EU lämnade walkover när chansen fanns att bidra till minskat våld i DRK och grannländerna. Sveriges dåvarande regering stödde EU:s svaga linje.

Som ny regering har vi lagt om politiken och kräver en skärpning av EU-förslaget. Vi vill att det ska bli obligatoriskt för företag att certifiera sig som ansvarsfull importör för att få importera konfliktmineraler från DRK med grannländer till EU. Det innebär att det ska krävas obligatorisk tillämpning av OECD:s riktlinjer för importörer av konfliktmineraler och ett importförbud för icke certifierade företag. Andra konfliktdrabbade länder ska också kunna inkluderas.

Sverige kommer även verka för att konsultationer genomförs systematiskt med berörda befolkningar i de våldsdrabbade länderna. Det är den hårt drabbade civilbefolkningen – kvinnorna, männen och barnen – som ska vara i fokus. Målet är att hindra krigsherrarnas fortsatta övergrepp. Det är en självklar del av den feministiska utrikespolitiken.

Margot Wallström
Utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.