Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Debattartikel från Näringsdepartementet

Järnvägsunderhåll är ett måste för fler jobb

Publicerad · Uppdaterad

SVT Opinion 23 mars 2015
"Mer resurser och ökad statlig kontroll av järnvägsunderhållet är ett måste för fler jobb och ökad tillväxt. Det vet den här regeringen och det vet nog de flesta som åker tåg", skriver infrastrukturminister Anna Johansson.

I dagarna redovisade Trafikverket att de kommer att tvingas minska eller helt upphöra med underhållet på vissa järnvägssträckor i Sverige. Något som SVT uppmärksammade.

Hårdast riskerar godstrafiken att drabbas. Bakgrunden är känd. Trots att behoven av järnvägsunderhåll aldrig har varit större arbetar Trafikverket utifrån en borgerlig budget med alltför lågt fokus på järnvägsunderhåll.

Icke fungerande godstransporter är ett hot mot jobb och tillväxt. Utan goda kommunikationer är risken stor att företag flyttar sin verksamhet till andra länder och regioner.

Därför är underhållsarbete på järnvägen avgörande, inte bara i tätort utan även på viktiga godsstråk.

För trots vad den tidigare statsministern sagt är inte industrin praktiskt taget borta. Tvärtom är industrin Sveriges ryggrad, som ger utveckling, innovationer och inte minst jobb till fler.

I regeringens förslag till budget för innevarande år anslogs hela 1,24 miljarder kronor i ökat järnvägsunderhåll. I Alliansens budget som med stöd av Sverigedemokraterna vann majoritet i riksdagen fanns dock inte denna satsning med.

Alliansen prioriterade helt enkelt inte frågan.

Den förra regeringen verkar inte heller haft något större intresse av godstransporter. I den nationella plan som nu råder prioriteras persontrafiken i och mellan våra större städer.

Pålitliga och effektiva persontransporter är mycket viktiga, inte minst för välfungerande arbetsmarknadsregioner. Samtidigt är basindustrins behov av godstransporter en absolut förutsättning för jobbtillväxt.

När oppositionen röstade bort den nödvändiga satsningen på underhållsarbete avstannade bland annat det planerade spårbytet på den hårt trafikerade sträckan Boden – Bastuträsk. Det har lett till stora och berättigade protester från regionens aktörer, inte minst näringsliv och industri.

Beskedet har även fått andra att reagera, såväl Skogsindustrierna som Green Cargo och länsstyrelser är oroliga för framtiden för godstransporter på järnväg.

Få vill se en överflyttning från järnväg till lastbil med ökade utsläpp och klimatpåverkan som följd. Och ännu färre vill se industrin försvinna.

Mer resurser till järnvägsunderhåll och ökad statlig kontroll av järnvägsunderhållet är ett måste för fler jobb och ökad tillväxt.

Det vet den här regeringen och det vet nog de flesta som åker tåg eller transporterar gods på banan också.