Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Debattartikel från Miljödepartementet

Nu skrotar vi ett helt års utsläppsrätter

Publicerad Uppdaterad

Debattartikel i Metro, 19 mars 2015

På fem år har Sverige lyckats skära ner motsvarande alla utsläpp i landet under ett helt år. Det har lyckats till stor del tack vare svenskarnas eget klimatarbete. Till skillnad från den förra regeringen, som sålde våra intjänade utsläppsrätter, väljer vi att kassera dem för miljöns skull, skriver Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson.

När politikerna i mitten på 1990-talet diskuterade hur mycket Sverige kunde minska klimatutsläppen med landade målet på en minskning med fyra procent till 2012. Miljöpartiet föreslog det mest ambitiösa målet, en minskning med åtta procent, vilket motsvarade vad de flesta länder åtog sig inom ramen för FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. När regeringen nu redovisar Sveriges uppfyllande av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod (2008-2012) ser vi att Sverige lyckades med mycket mer, 16 procents minskning. Inte ens miljöpartisterna var tillräckligt visionära.

Bakom denna framgångssaga står svenska kommuner och företag som sett att det varit både möjligt och lönsamt att ställa om till minskad användning av kol och olja. Draghjälp har fåtts genom styrmedel som den svenska koldioxidskatten. I svenska hem har fjärrvärme installerats och lågenergilampor skruvats in. Totalt har vi under de fem åren, utöver Sveriges internationella förpliktelser, sparat in motsvarande alla utsläpp i Sverige under ett helt år.

Den förra regeringen valde att sälja en del av Sveriges sparade utsläpp för en billig penning så att utsläppen kunde ske någon annanstans. Vi i den nuvarande regeringen står för en annan inriktning. Vi vill ta tillvara på svenskarnas klimatarbete och föreslår därför att 65 miljoner utsläppsrätter som svenska folket arbetat ihop raderas så att hela miljövinsten går till våra barn och barnbarn.

Nyligen meddelade internationella energiorganet, IEA, att den globala utsläppsökningen kan ha bromsat in. Det är ett glädjande besked som visar att ihärdigt klimatarbete kan ge effekt. Mer behöver dock göras. Målet är att klara att hålla jordens medeltemperatur så långt under 2 grader som möjligt.

Denna vecka lämnar regeringen en proposition till riksdagen som föreslår att Sverige går in i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 2012-2020. Detta är ett viktigt steg för att hålla tempo i klimatförhandlingarna som i höst ska resultera i ett nytt globalt klimatavtal. Då behöver Sverige och andra länder visa att man levt upp till sina löften om minskade utsläpp.

Sverige har hållit vad vi lovat i klimatförhandlingarna. När vi överträffar våra egna förväntningar så låter vi miljön och framtida generationer få del av vinsten. Jag tackar svenska folket för allt klimatarbete som gör en bättre framtid möjlig.

Åsa Romson, klimat- och miljöminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.