Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Fler bör få möjlighet att studera vidare

Publicerad · Uppdaterad

Svenska Dagbladet Opinion 23 april 2015
Regeringen har nu inlett arbetet för att ge fler möjligheten att studera vidare. Detta genom att arbeta för att bredda rekryteringen och bygga ut högskolan. Men ambitionen delas inte av alla. Det skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Samtidigt som regeringen arbetar aktivt för att motverka den sociala snedrekryteringen till högskolan ser vi att våra ambitioner inte delas av alla. På senare tid har det initierats en debatt inom Moderaterna och på andra håll inom borgerligheten om att införa studieavgifter för svenska studenter (20/4). Det vill säga att det inte längre ska vara avgiftsfritt att studera vid universitet och högskolor. Från borgerliga studentdebattörer har det bland annat förts fram förslag på avgifter på upp till 50 000 kronor per student och termin.

Den här debatten är allvarlig och visar med all tydlighet vilka skillnader som finns på synen på högre utbildning. Ytterst handlar det om samhällssyn.

Vi vill minska den sociala snedrekryteringen till högskolan, inte öka den. För det är fortfarande dubbelt så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieutbildning. Ju längre utbildning dina föräldrar har, desto större är sannolikheten att du studerar vidare. Vi vill att den svenska högskolan ska välkomna alla ­– oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. Den sociala snedrekryteringen är inte bara ett jämlikhetsproblem utan även ett ekonomiskt problem. Att människors talang inte tas tillvara är ett slöseri. Högre utbildning spelar inte bara en stor roll för individen, utan även för samhället. Det handlar dels om kompetensförsörjning, dels om demokrati och folkbildning. Hela samhället tjänar på en tillgänglig högskola där utbildningen håller hög kvalitet.

Att införa studieavgifter skulle ytterligare öka den sociala snedrekryteringen. När ungdomar från mindre resursstarka familjer eller från familjer utan akademisk bakgrund står inför valet att studera vidare blir den ekonomiska aspekten mycket relevant. Dagens studiemedelssystem är fördelaktigt och ger individen stor frihet att söka sig till högskolan oavsett sin egen och föräldrarnas inkomst. Men om ingen av föräldrarna har studerat på högskola saknas ofta stödet till högre utbildning i hemmet. Rädslan för att dra på sig studieskulder gör att steget till att påbörja högre studier blir för stort. Att införa avgifter skulle riskera att ytterligare förstärka snedrekryteringen. Det skulle minska individers livsval och göra att samhället förlorar viktiga talanger.

Regeringen ser en annan väg framåt. Vi vill att fler ska få möjlighet att studera, inte färre.

I den senaste vårbudgeten investerar regeringen i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018. Det är ett tydligt steg för en öppen högskola.

Tidigare hade också universitet och högskolor ett uppdrag att skapa en handlingsplan för att främja den breddade rekryteringen och sedan rapportera sina åtgärder till regeringen. Detta uppdrag tog den borgerliga regeringen bort 2010. Men regeringen har nu gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppgift att kartlägga lärosätenas arbete med breddad rekrytering. I uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel med fokus både på hur fler kan attraheras till högskolan och på hur deltagandet i den högre utbildningen kan stärkas. Detta uppdrag från regeringen ger UHR ett tydligt mandat för sitt arbete.

Om förslaget om att införa studieavgifter skulle anammas av Moderaterna eller något av de andra borgerliga partierna är det en konflikt som regeringen är beredd att ta. Samhället har ett ansvar för att göra högre utbildning tillgängligt för alla – inte bara för dem med en privilegierad bakgrund.

HELENE HELLMARK KNUTSSON (S)

minister för högre utbildning och forskning