Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 52 miljoner på romers inkludering

Publicerad · Uppdaterad

Metro 8 april 2015
Sverige ska vara ett land där alla behandlas lika. Men så ser det inte ut i dag. För att inkludera romerna tillförs nu därför 13 miljoner kronor årligen, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

”Jag säger inget som inte står inskrivet i FN:s stadgar. Jag har inte kläckt de geniala idéerna om mänskliga rättigheter. Jag vill bara att alla människor ska behandlas lika."

Citatet är författarens Katarina Taikons och med de tre enkla meningarna, berättade hon för oss alla vad kampen för Romers rättigheter och upprättelse handlar om, mänskliga rättigheter. Så självklart och så svårt.

I dag är det romernas internationella dag. Det firas runt om i Europa och världen. I Stockholm samlas vi på Forum för Levande historia. Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget "eget" land, och är ingen homogen grupp, men det finns gemensamma symboler som de som vill kan samlas och enas kring. Därför är den 8 april en viktig samlingspunkt för många.

Stefan Löfven har i sin regeringsförklaring varit väldigt tydlig med att antiziganism, antisemitism, islamofobi och afrofobi inte ska ha plats i vårt samhälle. Det är första gången begreppet "antiziganism" och därmed romernas situation i Sverige nämns i en regeringsförklaring.

Men det räcker så klart inte med fina ord.

Arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är, precis som Katarina Taikon sa, en fråga om mänskliga rättigheter. För oss alla. Detta är utgångspunkten i regeringens arbete för att uppnå det övergripande målet för strategin för romsk inkludering.

Strategi har funnits i tre år och håller just nu på att realiseras runt om i landet. Trots den korta tiden har den redan visat sig ha positiva effekter på hur romer ges möjligheter att vara en del i samhället. Så nu tar vi nästa steg!

Regeringen aviserar därför i vårpropositionen att arbetet med strategin för romsk inkludering tillförs 13 miljoner kronor årligen för perioden 2016-2019. Utbildning och anställning av så kallade "brobyggare" med romsk språk- och kulturkompetens inom förskola/skola, hälsa och social omsorg och Arbetsförmedling, Skolverket och Socialstyrelsen har varit framgångsrik i den pilotverksamhet som nu pågår på lokal nivå. En viktig del i det fortsatta arbetet kommer vara uppföljningen av pilotverksamheten för romsk inkludering som genomförts i fem kommuner. Då kan vi se vilka delar av arbetet med att bygga upp strukturer och utveckla metoder som bör fördjupas och spridas till andra kommuner. Samråd med företrädare för romska minoriteten ska också fortsätta.

Det sätt som vi behandlat och bemött människor med rötterna i romsk kultur och bakgrund är ett mycket mörkt stycke i berättelsen om vårt land och vår utveckling. Dessvärre är denna del inte färdigskriven utan pågår i detta nu. Detta ger oss också möjligheten att arbeta för att kapitlet blir till en bra historia. Det återstår mycket arbete men Sverige ska vara ett land där alla behandlas lika.
Du, jag, alla.

Alice Bah Kuhnke,
Kultur- och demokratiminister (MP)