Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Viktigt stödja Ukraina

Publicerad Uppdaterad

Upsala Nya Tidning 28 april 2015
I dag samlas det internationella givarsamfundet i Kiev för att ge sitt stöd till Ukrainas demokratiska strävan. Sverige har stött Ukraina i 20 år och fortsätter vara en nära partner.

Vägen framåt för Ukraina kräver breda och djupgående reformer. Det handlar om att bygga en oberoende och effektiv rättsstat, att föra den offentliga makten närmare medborgarna, om transparens i offentlig förvaltning, kamp mot korruption och ökad jämställdhet. Därför kommer vi att fortsätta stödja detta arbete med nära 1,6 miljarder kronor fram till 2020.

Den svenska regeringen självklart står fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Det är det ukrainska folkets självklara rätt att få göra sina egna vägval för sitt lands framtid. Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.

Den humanitära situationen i Ukraina fortsätter att förvärras som en följd av konflikten. Fem miljoner människor, varav 1,7 miljoner barn, bedöms vara i behov av humanitärt stöd. Sedan konflikten inleddes i april 2014 har över 6000 människor dödats. Sjukhusen i konfliktdrabbade områden lider enorm brist på resurser – utrustning, mediciner, personal och mat. Sverige har bidragit med närmare 90 miljoner kronor för att lindra det humanitära lidandet och hjälpa de människor i östra Ukraina som drabbats hårdast av konflikten. Mer humanitärt stöd kan bli aktuellt beroende på utvecklingen.

Ukrainas utmaningar var stora redan innan konflikten och har nu förvärrats. Det ekonomiska läget är svårt och höjda gaspriser, sänkta pensioner och höjd pensionsålder är kännbart för väldigt många. Därför är det viktigt att snabbt genomföra förändringar som möter medborgarnas behov.

Sverige är i dag en av de största och viktigaste bilaterala biståndsgivarna till Ukraina. Vi har en omfattande kunskap och erfarenhet av de utmaningar som de möter i denna förvandlingsprocess. Vid statsminister Stefan Löfvens besök i Kiev presenterade han ett bilateralt lån till Ukraina som omfattar 100 miljoner USD. Detta visar ytterligare på Sveriges engagemang för Ukraina.

Dessutom har Sverige genom mitt ordförandeskap i Internationella dialogen för freds- och statsbyggande och Sveriges ordförandeskap i FN:s fredsbyggande kommission et särskilt engagemang i att stärka konfliktdrabbade länder. Därför kommer vi att
fortsätta vårt omfattande bilaterala bistånd till Ukraina, på över 200 miljoner kronor per år, med följande tre prioriterade områden:

Decentralisering av samhällsfunktioner, makt och inflytande är centralt för att främja demokratin. Det handlar om att föra beslut närmare medborgarna och öka öppenheten. Det stärker samhällskontraktet mellan medborgare och staten, gör det lättare för människor att utkräva ansvar och det bidrar till att bekämpa korruption. Sveriges kommuner och landsting har mycket att bidra här.

Energieffektivisering. Ukraina beräknas använda tre gånger mer energi per person än ett genomsnittligt EU-land. Här finns således betydande besparingar att göra som ger vinster till befolkningen samt bromsar klimatpåverkan och skapar en mer konkurrenskraftig ekonomi. Det gör också landet mindre beroende av utländsk gas. Sverige har redan idag ett omfattande energieffektiviserings- och miljöstöd som vi kommer att utveckla.

Jämställdhet och fler kvinnor på arbetsmarknaden hänger intimt ihop med välstånd och välfärd. Vi kommer att stödja kvinnors ekonomiska makt och inflytande liksom arbetet för att jämställdhet ska genomsyra samhället i stort. Arbetet mot mäns våld är självklart en viktig del och kan bli än viktigare då erfarenheter från konfliktdrabbade länder visar att våldet mot kvinnor riskerar att öka.

Ukraina behöver en långsiktig strategi för landets utveckling. Och vi behöver gemensamt arbeta samordnat med övriga EU och andra givare för att skapa dessa förutsättningar. Kraften och beslutsamheten som visades upp på Majdan avhundratusentals människor väcker hopp om att en bättre framtid är möjlig.

Isabella Lövin
Biståndsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.