Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Fredsfrämjande, kvinnostöd och 140 år av diplomatiska relationer mellan Colombia och Sverige

Publicerad

Först publicerad i Semana, 23 maj 2015.

I augusti, endast två månader innan jag tillträdde som utrikesminister, fick jag tillfället att besöka Colombia. Detta var min andra resa till landet. Jag kom för att delta i National Forum on Victims i Cali och för att tala om vikten av kvinnors deltagande i alla dessa processer som är under utveckling gällande bl.a. fredsbyggande, gottgörelse för konfliktens offer, minneskonstruktion och våldsförebyggande åtgärder.

Jag återvänder nu till Colombia i en ny roll och jag känner en större optimism inför freden, och det gläder mig att jag kan komma för att bekräfta Sveriges stöd till den historiska förändring som nu håller på att ske. President Juan Manuel Santos och hans regerings beslut om att söka fred efter årtionden av konflikter var väldigt modigt och jag sänder härmed mina hälsningar till parterna i Havanna med en förhoppning om att de ska finna energin och modet att fullfölja denna process som en stor del av världen följer med stort intresse och stora förhoppningar.

Jag har en uppfattning om att de colombianska kvinnorna har en oerhörd förmåga att ta itu med de skador som våldet har efterlämnat och att förbättra sina förutsättningar att ha en nyckelroll i landets fredsbyggande. Likaså vill jag påpeka att denna colombianska erfarenhet visar hur modiga kvinnor, män och ungdomar från många delar av landet har samlat sina krafter för att stödja vägen till fred, för att föreställa sig och bygga upp en försonande omgivning.

Det gläder mig därför mycket att landa i Colombia även om det bara rör sig om en dag då jag kommer att sitta i möten med min kollega, minister María Ángela Holguín – vilken jag dessutom gratulerar då hon utsetts som befullmäktigad fredsförhandlare i regeringsgruppen i Havanna – regeringsrepresentanter, svenska företag och civilsamhället, under ett mycket symboliskt år då vi firar 140 år av diplomatiska relationer mellan Colombia och Sverige.

Fredsbyggande arbete

Under de senaste decennierna har Sverige hjälpt till att bygga fred i landet. Vår strategi för utvecklingssamarbetet med Colombia kallas “Sverige en partner för fred i Colombia” med två stora handlingslinjer: Fred och säkerhet samt Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning. Vi har årligen investerat ca 75 000 miljoner pesos i vårt samarbete med Colombia.

Vi stöder sedan början av 2000-talet processer som exempelvis skapande av ett flertal regionala fredsnätverk, förberedande av civilsamhället för avgörande fredsögonblick som detta, kvinnornas roll som aktörer för fred, utveckling av övergångsrättvisa även under en konflikt, en större samverkan med den privata sektorn i fredsfrågor, främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna som en förutsättning för demokrati och fred, gottgörelse för konfliktens offer, ungdomars medverkan, återbördande av markegendom och försoning. När nu ett flertal av dessa punkter utgör en del av den institutionella offentliga politiken, med fantastiska resultat som de vi ser vad gäller offer och återintegrering, har vi anslutit oss med än mer beslutsamhet till nämnda insatser.

Kvinnor som aktörer för fred

När jag besökte Colombia för första gången under 2012 som särskild representant för FN:s generalsekretariat mötte jag ett flertal kvinnor. Jag tog del av många olika historier, väldigt sorgliga, om hur våldet påverkat dem, men mitt i all smärta kände jag samtidigt av deras önskan om förändring och om att delta i frågor gällande fred, gottgörelse och demokrati. De utgjorde ett mycket bra exempel på att kvinnor inte bör ses endast som offer när de är en del av lösningen. Vi är mycket viktiga aktörer med möjligheter att påverka konfliktlösningen, vara fredsbyggare och naturligtvis att delta i utformningen av fredsavtal.

Sverige har utan tvekan hjälpt till att befästa denna syn på kvinnor som aktörer för förändring. Under åratal har dessa plattformar med kvinnor som arbetar med fredsfrågor mottagit stöd från Sverige, både ekonomiskt och politiskt sett. Jag gratulerar Colombia eftersom det vid förhandlingsbordet i Havanna idag sitter med en genuskommitté, parterna driver frågan och regeringens delegation har två kvinnor som befullmäktigade bland förhandlarna, bland dessa Colombias utrikesminister. Väldigt få av världens fredsprocesser har haft kvinnor som deltagare, samtidigt som jämställdhetsfrågor har varit en av huvudfrågorna i dessa processer. Colombia har nu en fantastisk möjlighet att visa världen fördelarna med att bygga fred med hjälp av kvinnor.

Handel, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Vi följer noga den colombianska ekonomins anmärkningsvärda utveckling, en av de mest välmående och stabila i regionen med positiv tillväxt under hela det senaste decenniet, nästan alltid över 4 %, och en arbetslöshet som minskat till under 9 %. Hur kommer då inte denna ekonomi se ut i fredstider – utan tvekan mycket starkare och mer förmånlig för colombianerna.

Colombia har stabila institutioner och en mycket avancerad lagstiftning, vilket är förtroendeingivande och ger investeringsgarantier samt garantier för att öppna upp för colombianska produkter och tjänster i världen. Därför har vi velat öka vårt handelsflöde. För några år sedan öppnade Business Sweden ett kontor i Colombia – en signal om att det finns stora möjligheter att öka handeln mellan våra länder. Idag finns ungefär 70 svenska flaggskeppsföretag i Colombia med ca 10 000 anställda och för varje år stärks våra handelsförbindelser ytterligare. Förra året skedde en stor svensk investering i Colombia då det svenska företaget Millicom/TIGO köpte upp halva UNE.

Vi lyfter även fram dessa ekonomiska framsteg i egenskap av medlemmar i EU och vi uppmuntrar till en god utveckling av frihandelsavtalet mellan EU och Colombia. Vi anser att såväl detta frihandelsavtal som Colombias anslutningsprocess till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) innebär gyllene tillfällen att utföra nödvändiga reformer samt att anpassa och harmonisera Colombia med resten av världen och vi vill ge vårt stöd i dessa processer. Likaså följer vi noga utvecklingen av Stillahavsalliansen, till vilken Sverige i februari i år lämnade in en ansökan om att gå med som observatör.

Vi har även en stor likhet med Colombia vad gäller vårt gemensamma intresse för Målen för hållbar utveckling samt den dagordning som följer efter millenniemålen, post-2015, och som håller på att utarbetas. Vår relation som bygger på arbetet i frågor gällande fred, kvinnor och handel stärks av denna dagordning för frågor som miljö och hållbar utveckling.

Det besök som statssekreteraren hos Sveriges biståndsminister gjorde i Colombia för ett par veckor sedan och min ankomst nu bör tolkas som ett intresse från min regering av att öka våra bilaterala relationer; samtidigt skulle jag vilja överlämna en inbjudan till president Juan Manuel Santos och hans kabinett att besöka vårt land och på så vis ytterligare stärka de band som knutits mellan Colombia och Sverige under dessa 140 år.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.