TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige

Svenska Dagbladet 28 maj
Särskilt små och medelstora företag i Sverige har mycket att vinna på TTIP. Det skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder.

Sverige har en lång tradition av att värna en fri och rättvis världshandel. Vårt välstånd har i betydande utsträckning byggts genom handeln med övriga världen. USA är Sveriges största handelspartner utanför Europa och den största mottagaren av svenska direktinvesteringar. Bara varuexporten uppgick 2014 till nästan 76 miljarder kronor. Importen var under samma period runt 30 miljarder kronor.

Handeln med USA har stor betydelse för Sveriges tillväxt och framväxten av nya jobb. De pågående förhandlingarna om ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP) syftar till att lyfta handeln ytterligare och ge EU:s ekonomi en välkommen ”boost”. För det krävs ett djupt och omfattande avtal, som täcker alla de viktiga aspekter som framgår av EU:s förhandlingsmandat. TTIP kommer att möjliggöra ökad svensk export till USA, vilket vi välkomnar. Den svenska exporten till USA har haltat påtagligt under en ganska lång tid. Sedan 2000 har Sveriges export till USA endast ökat med 19 procent (mätt i löpande US dollar), vilket kan ställas mot världens export till USA som ökade med 78 procent under samma period – alltså ungefär fyra gånger mer!

TTIP  skulle innebära en välkommen skjuts i handeln över Atlanten. Det handlar bland annat om tullar och andra handelshinder, såsom krångliga handelsprocedurer, som i dagsläget försvårar den transatlantiska handeln. Särskilt små och medelstora företag har mycket att vinna på TTIP. Tullar och krångliga regelverk slår helt enkelt hårdare mot mindre företag. Dubbla, men olika standarder och tekniska föreskrifter, som är kostsamma för större företag, kan för de små- och medelstora företagen vara oöverkomliga.

Även tullar kan vara reella hinder, trots att de numera är relativt låga. I dagsläget ligger tullsatserna i den transatlantiska handeln på i genomsnitt cirka 3-4 procent, men för vissa varor är de betydligt högre. Handeln mellan EU och USA är också mycket omfattande, vilket innebär att varje sänkning totalt sett ändå ger stora ekonomiska fördelar för båda sidor.

Hur ser svenska små- och medelstora företags transatlantiska handel egentligen ut? Den tiden är över då handel över gränserna endast var för stora företag. Idag är små företag ofta globala från dag ett.  Idag är 91 procent av de företag som har handel med USA  just små- och medelstora företag. Men ekonomiskt svarar dessa bara för 21 procent av exporten. Både till antalet och ekonomiskt är de små- och medelstora företagen andelsmässigt mindre i handeln med USA än i handeln med hela världen.  Sverige har många framgångsrika globala företag som i volym står för den betydande delen av handeln med USA, men även de globala företagen har en gång varit små. Förenklingar för de mindre företagen är i regel bra även för de stora företagen.

Men flera små företag vittnar om att dagens standarder och tariffer försvårar för dem mer än för de större företagen. Ett sådant företag är Sepson AB, ett litet företag med ett 20-tal anställda från Vansbro. De tillverkar vinschar som används runt om i världen men ännu inte på den amerikanska marknaden delvis på grund av regelkrångel och problematik kring olika standarder mellan EU och USA.

Ett annat företag är Hövding Sverige AB, ett företag från Malmö med 20 anställda, som tillverkar innovativa cykelhjälmar i form av en krage som bildar en krockkudde vid kollision. Enligt företaget är USA den marknad som har svårast handelshinder att överkomma. Problemen är kopplade till EU:s och USA:s olika certifieringar. Om USA på samma sätt som Japan hade accepterat den europeiska certifieringen hade Hövding enkelt fått tillgång till den amerikanska marknaden.

Sverige behöver fler jobb. De nya jobben skapas i företagen, genom bästa möjliga förutsättningar för att konkurrera inte bara på hemmaplan utan på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Det kommande TTIP-avtalet kommer betyda mycket, inte minst för Sveriges många små och medelstora företag. Sverige har därför en viktig roll i att bevaka även de mindre företagens intressen i förhandlingarna.