Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

I höstbudgeten sänker vi skatten för pensionärerna

Publicerad

Dagens Nyheter 11 juni 2015

Med en ny regering kom en ny riktning för Sverige. De senaste årens fullständiga fokus på skattesänkningar och nedskärningar förde med sig högre arbetslöshet, lägre skolresultat, revor i välfärden och budgetunderskott.

Nu lanserar regeringen i stället en ny jobb­agenda för Sverige, med framtidsinvesteringar, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens, som tar Sverige mot EU:s lägsta arbetslöshet. Vi investerar i våra barns skolgång och miljö, och bygger en välfärd att lita på. Det krävs för att skapa en bättre framtid för våra barn och unga, och det går före nya skattesänkningar och nedskärningar.

Men en skattesänkning måste ändå Sverige prioritera, för att skapa ett mer rättvist skatte­system: Pensionärsskatten.

Den globala finanskrisen slog hårt mot Sveriges pensionärer. Pensionsbromsen slog till, och många äldre fick vända på varje slant för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt skapade den dåvarande borgerliga regeringen ett system med jämförelsevis högre skatt för pensionärer, med förklaringen att det skulle få fler att jobba. Sveriges äldre fann sig då i en situation där inte bara pensionerna utvecklade sig sämre än tidigare – man fick också betala högre skatt än de som hade en arbetsinkomst.

Denna situation är orättvis och omoralisk. Vi ser gärna att fler jobbar längre upp i åldrarna. Allas arbete behövs för att Sverige ska kunna öka antalet arbetade timmar och nå EU:s lägsta arbetslöshet. Men vi vet att detta nås bäst genom fokus på hälsa och flexibilitet i arbetslivet – så att alla får, kan och orkar jobba. Det är en bättre väg att gå än att genom orättvisa skatter försöka försämra livet för pensionärer.

Redan i den första statsbudgeten efter regeringstillträdet presenterades vår första skattesänkning för pensionärer. Men budgeten stoppades av de borgerliga partierna och Sverige­demokraterna, och pensionärsskatten sänktes därför inte.

Men nu kan vi äntligen påbörja förändringen för Sveriges äldre. Från den 1 september förbättrar vi ekonomin för de 285 000 av Sveriges pensionärer som har bostadstillägg. Vi satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen, och har aviserat större statliga investeringar för att bygga nya och moderna boenden för äldre i hela Sverige.

I dag kan vi meddela att vi i höstens budget kommer att påbörja slopandet av pensionärsskatten, genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för de med pensionsinkomster upp till 240 000 kronor per år. Som exempel innebär det för en pension på 120 000 kronor per år en skattesänkning på över 3 000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad.

Satsningen kostar cirka 2 miljarder, och både regeringen och Vänsterpartiet ser det som naturlig prioritering i budgetpropositionen för 2016. Det är ett första och viktigt steg, och en förändrad färdriktning för Sverige. I stället för att som de borgerliga partierna se högre skatt på pensioner som en viktig del av skattesystemet, ser den här regeringen den som en orättvisa som Sveriges pensionärer inte är betjänta av. Det är fråga om respekt över generationsgränserna.

Detta visar också på en tydlig politisk skiljelinje för Sverige. Regeringen kommer fortsätta att förbättra situationen för Sveriges äldre, genom att stärka privatekonomin, investera i jämlik sjukvård, höja kvaliteten i äldreomsorgen och genomföra en jobbagenda som gör att fler jobbar och därmed säkrar pensionerna. Mot det står de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, som i skarpt läge visat tydligt att de gärna sänker skatten – men inte för pensionärer.

Men det är inte för sent att ändra sig. De borgerliga partierna har alla möjligheter att avsluta sitt motstånd mot slopandet av pensionärsskatten och sluta sätta sig emot våra satsningar på äldres välmående och hälsa.

Vi är en samarbetsregering, som har funnit blocköverskridande och långsiktiga lösningar kring Sveriges styre, betygen, presstödet och försvaret. Nu går vi gärna vidare och hittar gemensamma lösningar för att slopa pensionärsskatten, förbättra situationen för Sveriges äldre – och inte minst: genomföra Sveriges nya jobbagenda så att fler kommer i arbete och pensionerna stärks. Sveriges pensionärer behöver inte orättvis beskattning – de behöver större möjligheter till ett liv i trygghet, glädje och frihet.

Stefan Löfven (S), statsminister
Magdalena Andersson (S), finansminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.