Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Debattartikel från Näringsdepartementet

Samverkan behövs för hållbar infrastruktur

Publicerad

SVT Opinion 22 september 2015

Jag förstår att neddragningen av nattågstrafiken till och från Jämtland är bekymmersam för en region som byggt sin utvecklingsstrategi kring friluftsturism och småföretagande, skriver infrastrukturminister Anna Johansson.

Turistföreningens kritik på SVT Opinion av tillståndet med svensk infrastruktur är förståelig.

Sverige saknar idag ett transportsystem som tillräckligt väl uppfyller kraven på såväl tillgänglighet som pålitlighet.

Extra tydligt är det eftersatta underhållet på järnvägen. Men Sverige har nu en regering som är beredd att satsa för att effektivisera transportsystemet. I hela landet.

Genom att investera i väl fungerande infrastruktur underlättas människors arbetspendling och företagens godstransporter.

Det är viktiga steg mot regeringens mål om att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Att järnvägen prioriteras framgår av den budget som presenterades igår.

För att möta ett eftersatt underhåll av järnvägen och höja dess konkurrenskraft satsar regeringen 1,24 miljarder kronor per år under perioden 2016-2018.

Utöver detta investerar vi 200 miljoner kronor extra på underhåll av väg och järnväg i landsbygd under 2016.

Sammantaget innebär detta en ökning av järnvägsunderhållet med cirka 20 procent.

Utöver det tillkommer satsningar som ska bidra till mer kollektivtrafik i landsbygd, cykelfrämjande åtgärder och förbättrat vägunderhåll.

Dessa pengar kommer att göra skillnad. Inte inom loppet av några veckor eller månader.

Men på sikt kommer det innebära att Trafikverket kan gå från att laga redan uppkomna fel och försöka minska förseningar, till att förebygga fel och underhålla ett fungerande och effektivt infrastruktursystem.

Jag förstår att neddragningen av nattågstrafiken till och från Jämtland är bekymmersam för en region som byggt sin utvecklingsstrategi kring friluftsturism och småföretagande.

Detta kräver givetvis goda kommunikationer.

Jag ser positivt på den kraftsamling som jämtarna nu gör för att upprätthålla nivån på nattågstrafiken och hoppas att en lösning finns att nå.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige har en avreglerad och konkurrensutsatt tågmarknad. Inte minst sedan den tidigare regeringen släppte konkurrensen fri vad gäller trafikering av spåren 2010.

Nu är det operatörerna som själva ansöker om vilka sträckor och tider de vill köra. Sedan fattar Trafikverket slutgiltigt beslut.

Det är alltså inte något jag som infrastrukturminister kan, eller med det nuvarande systemet bör, gå in och styra.

Statligt ägda SJ är en av flera operatörer som trafikerar spåren. Det finns inget stöd för att gå tillbaka till 1980-talets system, men vi behöver se över hur SJ som statligt bolag gör största möjliga nytta.

Därför bereder regeringskansliet frågan om hur ett samhällsuppdrag skulle kunna se ut.

I alla dessa frågor kring hur vi förbättrar och upprätthåller vårt infrastruktursystem och tillgängligheten i hela landet, välkomnar jag en fortsatt dialog.

Politik, näringsliv, forskning, organisationer och regioner behöver samverka i utvecklandet av smart och hållbar infrastruktur, som tjänar hela landets behov.

Då lägger vi samtidigt en grund för regeringens övergripande prioritering – fler framgångsrika företag och fler människor i arbete.