Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

"Äldreomsorgen central i välfärden"

Publicerad Uppdaterad

Replik på debattartikel, SVT Opinion, Fredag den 30 oktober

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. På den punkten är jag helt överens med Cecilia Widegren (M) och Margareta B Kjellin (M). Hur våra äldre har det är en fråga som berör många. Äldreomsorgen är central i den svenska välfärden, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit ett antal reformer som är riktade till äldre. Det handlar om drygt fyra miljarder och det är i det ljuset vi bör se regeringens ambitioner på äldreområdet. Välfärden bygger på att vi jobbar och betalar skatt. Äldreomsorgen är en stor arbetsplats. Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016-18 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.

Det innebär en förstärkning på mellan 4000-5000 personer inom hemtjänsten och på äldreboenden. Att stärka bemanningen kan även förväntas förbättra arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom omsorgen. Fler flyktingar till Sverige kan också bidra till att lösa det ökande behovet av fler anställda inom äldreomsorgen. Vi måste se vilka av dem som har omsorgserfarenhet och intresse.

En stärkt bemanning skapar också utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, och ger också större möjlighet för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Det är en av satsningarna som regeringen presenterat i år efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. 

Regeringen föreslår också att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden. Samtliga insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Kunskapssatsningen, som är en ettårig insats, är en del av ett större paket för bland annat ökad kvalitet inom äldreomsorgen. För att alla äldre kvinnor och män ska få det stöd och den omsorg de behöver är personalens kompetens, utbildning och erfarenhet avgörande.

Regeringen gav i juni 2015 Susanne Rolfner Suvanto i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen med betoning på ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för äldre.

Just nu pågår Äldreresan, min turné som sträcker sig över åtta kommunbesök i hela landet under höst och vår 2015–2016. Jag vill med det få möjlighet att föra en dialog om framtidens äldreomsorg med representanter för de äldre, ledning och tjänstemän i kommunerna, personal och anhöriga. Den kommande nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen är en viktig del i arbetet.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00