Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Vi hade gärna lyssnat på Roks kunskap

Publicerad

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 12 oktober 2015

Idag har kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer samlats för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Statsminister Stefan Löfven var värd för konferensen och hade bjudit in cirka 800 deltagare till denna nationella samling, Sverige tillsammans.

Dagens samling har haft ett tydligt fokus och det är etablering för nyanlända. Kvinnor och män, flickors och pojkars möjlighet att komma in och få en självklar plats i det svenska samhället. Ett seminarium handlade om nyanländas hälsa. Där berördes vilka trauman som många har varit med om under sin flykt och hur man bemöter det. Ett annat seminiarum handlade om hur vi kan utveckla mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och där lyftes flyktfrågan och könsperspektivet.

Vi är världens första feministiska regering. Kvinnor är extra utsatta under flykt. Det pågår internationellt arbete på flera nivåer vad gäller den frågan. Jag har till exempel nyligen lyft ämnet med EU-kommissionär Vera Jourova och även bett om förslag från svenska människorättsorganisationer på hur situationen kan hanteras på ett mer humanitärt sätt.

Tre uppmaningar till alla medverkande knöt samman dagens budskap på Sverige tillsammans; lyssna för att förstå, delta med närvaro och bidra med värme. På det sättet kan vi ta ansvar tillsammans. Just därför hade vi gärna sett att Roks hade deltagit idag och bidragit med sin kunskap och sitt perspektiv för att förbättra nyanländas etablering.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister