Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Idag går våra tankar till våldsutsatta kvinnor

Publicerad

Debattartikel, Dagens Arena, 25 november

Målet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste vara att det första slaget aldrig ska delas ut, våldtäkten aldrig genomföras och de kränkande orden aldrig uttalas, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér i en debattartikel för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Precis just idag sitter en kvinna och stirrar in i datorn på jobbet, det är svårt att koncentrera sig, tankarna far. Det kan inte fortsätta så här. Mannen som hon delar sitt liv med och som en gång var hennes allt, har åter igen kränkt henne. Han har skrikit och kallat henne nedsättande ord och han vred om hennes arm, när hon försökte lämna köket, där det hela började. Det kan inte fortsätta så här… Just igår kväll har en liten femåring suttit uppkrupen mot elementet i ett kök någonstans, köksbordet har vräkts omkull och mamma har blivit kallad fula ord.  Allt är obegripligt och så fruktansvärt otäckt.

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och vi är många som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld i Sverige, EU och i hela världen. Inte minst drivs arbetet av en rad viktiga organisationer med kunniga och engagerade kvinnor och i allt högre grad även av män.

Sverige har världens första feministiska regering. Vi verkar för ett tydligare fokus på det förebyggande och främjande arbetet. Vi har för avsikt att satsa på mer sammanhållna och långsiktiga insatser som leder till verklig förändring.

Större fokus och insatser måste riktas mot mäns våld. För att driva på arbetet har regeringen fattat beslut om att ge Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF i uppdrag att aktivt främja att kommuner och organisationer inom det civila samhället använder något eller några av de våldsförebyggande program som visat goda resultat. Skolverket har fått i uppdrag att utvärdera ett av de program som nu prövas av ett antal kommuner i Sverige, Mentors in Violence Prevention. Förhoppningen är att programmet är effektivt och kan spridas vidare till fler skolor. Tidigare utvärderingarna av MUCF visar att gedigna våldsförebyggande program kan leda till både förändrade attityder till våld och minskat våld.

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att kartlägga förebyggande insatser i form av universellt och riktat föräldrastöd i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Socialstyrelsen arbetar med NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid för att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande i socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att i ett tidigt skede upptäcka och erbjuda insatser. Syftet är att våldet ska upptäckas tidigt och att relevanta insatser erbjudas.

För de kvinnor och barn som tvingas att söka skydd satsar regeringen redan i år 25 miljoner, och 100 miljoner per år från och med 2016, i stöd till landets kvinnojourer.

Under min tid som jämställdhetsminister har jag tagit emot två utredningar som särskilt berör den svenska jämställdhetpolitiken och målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Först Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och sedan Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Utredningarna kommer att ligga till grund för den framtida jämställdhetspolitiken. Dessvärre konstateras i båda utredningarna att det inte går att se att våldet mot kvinnor minskar, särskilt utsatta är tjejer och unga kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor drabbar både individ och samhälle. Målet måste vara att det första slaget aldrig ska delas ut, våldtäkten aldrig ska genomföras och de kränkande och nedsättande orden aldrig uttalas. Idag går våra tankar till alla kvinnor utsatta för våld.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister