Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen föreslår årliga lönekartläggningar

Publicerad

Replik på debattartikel, Sydsvenskan, 4 november 2015

Regeringen måste bidra till jämställda löner. Vi kommer därför att lägga förslag på årliga lönekartläggningar, skriver statsråden Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke.

Som ministrar i världens första feministiska regering är det en självklarhet för oss att bidra till jämställda löner.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att motarbeta löneskillnader är lönekartläggningar. Det är närmast självklart att man måste tydliggöra löneskillnaderna för att kunna göra något åt dem.

I regeringsförklaringen har vi varit väldigt tydliga med att jämställdhet på arbetsmarknaden inte bara är ord och principer, utan också kräver handling från bland annat politiken. Regeringen kommer därför under våren 2016 att återkomma till riksdagen med en proposition om förbättrade lönekartläggningar. Förslaget kommer att innebära att lönekartläggningar ska göras varje år.

Det går inte att få ett jämställt arbetsliv utan jämställda löner. Det arbetet kräver praktiska verktyg för arbetsgivare som sätter löner i förhandlingar med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningar är ett centralt verktyg i det arbetet.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.