Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Fler äldreboenden är högt på regeringens agenda

Publicerad

Replik på debattartikel av Christina Tallberg, PRO, i Expressen den 21 januari

Regeringen inför i år ett nytt investeringsstöd för fler äldreboenden, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Den 20 januari skrev Christina Tallberg, PRO, en debattartikel om en av våra stora framtidsfrågor: äldreomsorgen.

Tallberg skriver bland annat utifrån den utredning regeringen tillsatt, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, och utifrån ett par av de utmaningar äldreomsorgen står inför. Utredningen är viktig för utvecklingen av äldreomsorgen.

Jag ser fram mot resultaten, men jag ser också fram mot att fortsätta den dialog vi alltid har om äldreomsorgen, tillsammans med pensionärsorganisationerna. En av de angelägna frågor Tallberg nämner i artikeln är fler äldreboenden, men också flexiblare former som kan ta hänsyn till de olika behov som olika människor har.

Fler äldreboenden står högt på regeringens agenda. Vi inför i år ett nytt investeringsstöd för äldreboenden. Stödet går till kommunerna och kan användas till både klassiska äldreboenden och till olika former av mellanboenden.

Olika kvinnor och män behöver olika boendelösningar och den äldres behov måste alltid stå i centrum. Jag träffade en äldre man i Västerås som bodde växelvis hemma med sin fru och växelvis på äldreboende. Han beskrev den resa det inneburit för honom, hur livskvaliteten ökat.

Jag har träffat många som har positiva berättelser, men jag möter också exempel på när äldreomsorgen brister. Brist på äldreboenden eller brist på personal är inte sällan problemet. Det är mot den bakgrunden regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet, också satsar två miljarder om året på mer personal i äldreomsorgen, 150 miljoner på investeringsstöd och 200 miljoner på kompetensutveckling.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister