Investeringar som ska ge bättre förutsättningar att motverka mobbning i skolan

Gotlands Tidningar 29 december 2015

En majoritet av eleverna i Sverige tycker det är roligt att gå till skolan. Nio av tio upplever att lärare och elever möter varandra med respekt. Alla barn och ungdomar har rätt att känna sig trygga, att få drömma, utvecklas och få en bra utbildning. När en ung människa utsätts för mobbning i eller utanför skolan trycks barnets möjligheter tillbaka. Det kan vi aldrig acceptera.

Det görs ett stort jobb för att motverka mobbning på många skolor. Genomtänkt och dagligt arbete hos elevhälsan, lärare och rektorer vinner framgång. I internationella jämförelser är den svenska skolan ledande i att beivra mobbning i grundskolan. Men vi är aldrig färdiga så länge det finns unga som på sin arbetsplats är med om sådant ingen ska behöva uppleva eller hindras från att vara den man är eller vill vara.

Barnombudsmannen har i sina rapporter visat exempel på utsatta barn som inte vet hur de kan få hjälp och barn som saknar närvarande vuxna att vända sig till. Här behövs såväl insatser från huvudmän, enskilda skolor, som ökade kunskaper om barn- och elevombudets arbete.

Ansvaret för att motverka mobbning ligger också hos staten. Genom stora investeringar kan fler anställas i förskolan och grundskolans tidiga år. Det mer tid att se varje barn. Vi stärker också elevhälsan. Fler lärare får tillgång specialpedagogisk kompetens.

Genom uppbyggnaden av Nationella skolutvecklingsprogram sprids kontinuerligt erfarenheter och arbetssätt för att stärka skolornas värdegrund som jämställdhet, normkritik och arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Det här är investeringar som ska ge bättre förutsättningar att motverka mobbning och för att individualisera undervisningen. Det är såklart särskilt välbehövligt nu när också fler nyanlända barn än tidigare kommer att gå i skolan.

Vi ser hur Sveriges kommuner arbetar hårt med att ta emot barn som flytt från krig och det ställer också skolorna inför större utmaningar. Från nästa år höjs schablonen för att möta nyanlända. I år för staten över 10 miljarder till de kommuner som tar det största ansvaret. För Gotland kommun är det 6,6 miljoner plus 1,3 till vården. Det är viktigt att kommunerna säkerställer att resurser når fram till skolan.

Varje ung människa, oavsett bakgrund, ska få en bra utbildning fri från kränkningar och mobbning. Det är målet för alla oss som arbetar i eller för skolan.

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)
Lisbeth Bokelund BUN
Svante Angestig GVN