Debattartikel från Finansdepartementet

Låt inte upphandlingsregler stoppa nya asylboenden

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel i Dala-Demokraten, Arbetarbladet och Västerbottens-Kuriren, januari 2016.

I november meddelade Migrationsverket att man inte längre kunde erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Vi har återigen fått se tält slås upp och det har förekommit att asylsökande fått sova i Migrationsverkets reception. Boendesituationen är och har på många sätt varit akut.

Mot denna bakgrund är det mycket allvarligt att det samtidigt stått 3000-5000 platser på nyupphandlade asylboenden tomma i Sverige. Platserna har upphandlats av Migrationsverket, men upphandlingarna har angripits i domstol av företag som inte blivit tilldelade kontraktet. Det har i sin tur lett till att domstolarna inhiberat tilldelningen av kontraktet. Det innebär att platserna inte kan användas förrän den rättsliga tvisten har avgjorts. Vi ska naturligtvis ha regelverk, men regelverk ska inte strida mot det sunda förnuftet och framför allt inte bidra till att göra en redan besvärlig situation mer besvärlig.

Tänk dig att du hade gjort dig av med din trasiga säng och sedan åkt för att köpa en ny. Det visar sig då att någon annan sängförsäljare ville att du skulle sova i deras säng istället och stoppade därför köpet. Resultatet är att du kanske, i bästa fall, till midsommar får din säng levererad. Vem skulle vilja ha det så? Du behöver ju en säng nu och inte om flera månader. Själva poängen med att direktupphandla något på grund av synnerlig brådska faller, om domstolen fattar ett interimistiskt beslut som innebär förbud att teckna avtal. Det försvårar Migrationsverkets arbete i en redan hårt pressad situation.

Regeringen har därför påbörjat ett arbete för att skyndsamt förtydliga bestämmelserna för domstolsprövningen av interimistiska beslut. Användarens intressen ska lyftas fram. Upphandlingslagstiftningen ska förtydligas så att det tydligt framgår att de omständigheter rätten ska beakta, när den överväger interimistiska beslut, även omfattar allmänintresset och intresset för dem som ska använda det som upphandlas. De ändrade reglerna ska träda i kraft i vår.

Med sådana regler kommer det att bli lättare för brådskande upphandlingar, exempelvis av boendeplatser för asylsökande, att kunna slutföras på kortare tid.

EU-kommissionen har meddelat att Sveriges och andra länders upphandlingsregler inte ska sätta stopp för nya boendeplatser i den akuta situation vi befinner oss i. Det visar på vilket utrymme som finns i EU-direktiven och att detta utrymme måste utnyttjas. Regeringen delar bedömningen att undantagsregler ska användas för att säkra boendeplatser.

Vi kan inte låta krånglig byråkrati stå i vägen för asylsökandes behov av bostad. Det är ett samhälleligt slöseri av stora mått att inte kunna utnyttja boenden som står tomma. Upphandlingslagstiftningen ska vara ett stöd, inte ett hinder, för att ta emot människor på flykt. Att få vila ut i trygghet är inte alla förunnat, men här i Sverige ska det vara möjligt oavsett om du har köpt sängen själv eller fått den till låns för en tid. Därför agerar regeringen för att underlätta boendesituationen redan på kort sikt.