Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Nu ska alla högskolor öka jämställdheten

Publicerad

Dagens Arena Opinion 20 januari 2016

Könsbundna föreställningar påverkar studievalen på Sveriges universitet och högskolor och 75 procent av professorerna män. Det måste vi rätta till, skriver ministern för högre utbildning och forskning.

I dag studerar omkring 400 000 studenter heltid eller deltid i Sverige. Tiden som student är för många en viktig del av livet där grunden läggs för personlig utveckling, värderingar och livsval. Dessutom är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige sett till antalet anställda.

Tyvärr är denna viktiga verksamhet långt ifrån jämställd. Könsbundna föreställningar påverkar fortfarande studievalen och kvinnor och män ges olika förutsättningar att klara sina studier.

Samma sak gäller forskarkarriären. Trots att vi är världsledande när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden så är 75 procent av professorerna män. Ökningen av andelen kvinnor som är professorer har dessutom saktat in de senaste åren och det finns strukturella löneskillnader mellan män och kvinnor inom högskolan.

För att vi ska kunna ta tillvara kompetens på bästa sätt är det avgörande att vi kommer tillrätta med ojämställdheten i högskolan, det är viktigt såväl för individen som för Sverige. I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Samtidigt som det ska vara självklart att kvinnor har samma möjligheter att nå toppositioner som män, måste vi arbeta för att öka studiemotivationen bland unga män.

Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning är komplext och insatser krävs på flera nivåer inom högskolan. Men det krävs för en framstående kunskaps- och forskningsnation och för ett jämställt samhälle.

Vi har alla att vinna på en ökad jämställdhet, och vi har alla ett ansvar att arbeta för det. Därför uppdrar regeringen nu universitet och högskolor via regleringsbreven att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, så att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt jämställdhetsarbete.

För att stödja universitet och högskolor i arbetet avsätter regeringen även fem miljoner kronor årligen i fyra år. Dessa pengar ges till Göteborgs universitet där Nationella sekretariatet för genusforskning finns för att fungera som stöd i jämställdhetsarbetet.

Sverige har en feministisk regering. Det betyder att jämställdhet står högt på agendan. Och det betyder också att vi har en plikt att verka för reell förändring. Nu börjar arbetet för att kompetens ska vara styrande för högskolan och för att alla talanger ska tas tillvara.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning