Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Debattartikel från Justitiedepartementet

Oroväckande med ett allt hårdare samhälle

Publicerad

Expressen Debatt 28 januari 2016

Polis, brandmän och ambulanspersonal vittnar om ett allt hårdare klimat i yttre tjänst. Den polariserade samhällsutvecklingen kan tillsammans med ett utsatt arbete vara till skada för alla som arbetar för ett tryggare samhälle, skriver inrikesminister Anders Ygeman.

Jag vill tillsammans med ansvariga myndigheter, arbetsgivare och fackförbund diskutera hur vi kan vända den negativa utvecklingen främst i särskilt utsatta och socialt oroliga områden. Samtalet, som jag bjudit in till, syftar till att få en bild av hur poliser, brandmän och ambulanspersonal upplever situationen med hot, våld och ett hårdare samhällsklimat samt reflektera över genomfört och fortsatt arbete.

Poliser, brandmän och ambulanspersonal är väl medvetna om jobbets innehåll. Tidspress, hotfulla situationer och yttre påfrestningar finns i arbetet. Men allt fler i yttre tjänst vittnar om ett hårdare samhällsklimat.

Samtidigt som polisen i de allra flestas ögon symboliserar ett stort förtroende, ordning och säkerhet samt trygghet utsätts poliser för hot och våld i sitt dagliga arbete. Sensommarens attack i Tumba där en skarpladdad handgranat kastades mot poliser i en polisbuss är nog det allra allvarligaste exemplet. Men det är inte bara poliser som drabbas.

Även brandmän och ambulanspersonal blir utsatta för våld och hot i sitt arbete. Både stenkastning mot utryckningsfordon och våld mot personal i samband med sjukvårds- och räddningsinsatser har ägt rum.

Denna utveckling är oroande på både kort och lång sikt. Den kan medföra allt större konsekvenser för personalens i deras yrkesvardag och kan i förlängningen även drabba nödställda som snabbt kan behöva hjälp av polisen, räddningstjänsten eller ambulanssjukvården.

Handgranater, stenkastning och annat våld är tecken på en polariserad samhällsutveckling och en ökad misstro mot offentliga företrädare.

Regeringen tar detta problem på största allvar. Vårt arbete mot den grova brottsligheten syftar bland annat till att med kraft pressa tillbaka gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd som att öka förtroendet för offentliga företrädare främst i våra socialt utsatta och oroliga områden. Den satsning som regeringen nyligen presenterat mot den organiserade brottsligheten innefattar just insatser riktade för att komma till rätta med detta.

Grundbulten i regeringens politik är ett samhälle som håller ihop. Det är endast möjligt om förtroendet mellan individer och till samhället ökar. Och trots att social oro och kriminalitet i utsatta områden varken är ett nytt eller svenskt fenomen är det vår skyldighet att göra allt vi kan för att skapa ett samhälle som kännetecknas av att alla människor känner tillit till och har ett stort förtroende för det offentliga.

Brandmannen Mattias som arbetade under tumultet i Husby 2013 sa det kanske bäst. "Jag tror inte man kastar en sten mot någon man känner".

Anders Ygeman
Inrikesminister