Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Bättre kontroll behövs av assistansersättningen

Publicerad · Uppdaterad

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet, 29 februari 2016

Människors rättigheter ska inte tummas på. Det regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och därmed av kostnaderna, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Stig Nyman från Handikappförbunden skriver den 29 februari i Svenska Dagbladet med anledning av det regleringsbrev regeringen gett Försäkringskassan 2016. Där står att Försäkringskassan ska medverka till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, en formulering Nyman menar riskerar att undergräva lagens intentioner och individers rättigheter. Uppdraget till Försäkringskassan är givetvis inom ramen för lagstiftningen. Människors rättigheter ska inte tummas på. Det regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och därmed av kostnaderna.

Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att antalet brukare ökat i samma omfattning. Nyman skriver ändå att dessa kostnader är "en försvinnande liten del" av statens budget. Jag håller inte med och jag vill vara tydlig med varför regeringen nu genomför åtgärder för att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen.

När Lagen om stöd och service stiftades fanns det en förväntan på vad den skulle betyda. I propositionen skrev dåvarande statsminister Carl Bildt (M) att han trodde att assistansen till en början skulle beröra 7000 personer och uppgå till 40 timmar i veckan. Det motsvarade 2,4 miljarder kronor. Den kostnadsökning som skulle uppstå då efterfrågan ökade bedömdes till 700 miljoner kronor. Jag kan konstatera att de beräkningarna haft mycket liten träffsäkerhet.

Kostnaderna för assistansen är i dag 30 miljarder om året. Antalet beviljade timmar per vecka och person har stigit kontinuerligt. I dag är det drygt 124 timmar per person och vecka. Ökningen fortsätter och ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas. Det ska inte finnas någon tvekan om att pengarna används till det och dem de är avsedda för.

Vi ska ha välfärdslösningar som omfattar alla. Men det förutsätter förtroende för de lösningarna. Därför måste vi ha bättre kontroll av assistansersättningen.

Åsa Regnér
Barn-, äldre och jämställdhetsminister