Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

"Människor ska kunna fortsätta arbeta, handla, mötas och färdas smidigt över bron"

Publicerad

Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, debattartikel, Sydsvenskan den 3 februari 2015

I dag träffas de nordiska samarbetsministrarna utanför Helsingfors. I en orolig värld är det nordiska samarbetet viktigare än någonsin. De bilaterala kontakterna behöver intensifieras och gränsregionernas samarbete måste stärkas. De långa och starka nordiska relationerna ger goda förutsättningar för att fortsätta utveckla den nordiska integrationen också under en tid av ökade flyktingströmmar till Europa. Det är nu som den samlade nordiska rösten behövs som mest.

Det nordiska samarbetet hör till de äldsta och bäst fungerande regionala samarbetena i världen. Den fria rörligheten i Norden främjar sysselsättning och tillväxt och är en viktig del av regeringens jobbagenda. Genom ett allt närmare samarbete kan de nordiska länderna dra nytta av sinsammanlagda styrka och spela en viktig roll i det globala samarbetet. Norden är en betydelsefull ekonomisk aktör, tillsammans utgör de nordiska länderna den tolfte största ekonomin i världen.

De nordiska länderna ligger i topp i nära nog alla internationella jämförelser, både när det rör värden som ekonomisk konkurrenskraft och innovationsförmåga och värden som livskvalitet och barnens ställning i samhället. Den nordiska samarbetsmodellen har varit en viktig grund för de goda relationerna mellan länderna. Inte minst har det starka samarbetet varit värdefullt under den senaste tidens kriser och oro.

De ökade flyktingströmmarna har ställt relationerna mellan olika länder i Europa på sin spets. Det förtroendekapital som finns mellan de nordiska länderna har spelat en viktig roll i den senaste tidens diskussioner mellan Sverige och Danmark.

Den svenska regeringens beslut om att införa id-kontroller i Öresundsregionen togs efter en samlad bedömning från Migrationsverket, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps gemensamma lägesbild om hot mot allmän ordning och inre säkerhet i Sverige samt de utmaningar som viktiga funktioner i vårt samhälle stod inför. Beslutet föregicks av information och vidare samtal med såväl Danmark som Finland och Norge.

De nordiska länderna bör samarbeta mer för att driva fram ett gemensamt ansvarstagande för ett värdigt och humant flyktingmottagande inom EU som innebär en hållbar fördelning av de flyktingar som söker sig till EU. De nordiska länderna behöver också driva på för fler lagliga vägar till EU så att inte människor måste riskera livet på Medelhavet.

Den senaste tidens utveckling har inneburit en ansträngning inte minst för gränsregionerna. Skåneregionen bär fortsatt en stor del av ansvaret för att ta emot asylsökande och nyanlända, samtidigt som rörligheten i regionen drabbas negativt av de tillfälliga id- och inre gränskontroller som införts. För att förhindra en negativ effekt på regionens integration behöver Sverige och Danmarktrappa upp ansträngningarna för att de nära 15 000 pendlare som tar tåget över Öresundsbron på daglig basis och andra resande inte ska drabbas så hårt. Människor ska kunna fortsätta arbeta, handla, mötas och färdas smidigt över bron.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) har förklarat att regeringen kommer att fördjupa dialogen med pendlarna och berörda företag för att se vilka förändringar och förbättringar som skulle kunna göras för pendlarna samt utvärdera frågan om kompensation för kostnader för id-kontroller.

Den svenska regeringen vill också se över de gränshinder som försvårar integrationen i Öresundsregionen. Tidigare har den danska och svenska regeringen beslutat att snart tillsätta en bilateral arbetsgrupp för att identifiera och avskaffa gränshinder i regionen. Jag kommer inom kort att träffa min danske kollega för att diskutera igångsättningen av arbetet. Tillsammans kan vi bygga Öresundsregionen starkare.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.