Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér: Vi måste kunna prata kostnader även när det gäller funktionsnedsatta

Replik på debattartikel, Nyheter 24, 9 mars

Det faktum att kostnadsökningen fortsätter stiga kraftigt, ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den 2 mars debatterade Mikael Andersson och Claes Bogdanoff, från Vi Med Personlig Assistans, på Nyheter24 med anledning av en artikel jag skrev i Svenska Dagbladet om regeringens insatser för att få en ökad kontroll på kostnaderna och en hållbar kostnadsutveckling inom assistansersättningen.

I debatten efterlyser Andersson och Bogdanoff att politiker ska stå upp för assistansen och Lagen om stöd och service (LSS), något de tycks sätta i motsats till kostnadskontroll.

Det målas upp en motsättning i artikeln, mellan ena sidan kostnadskontroll och andra sidan en lagstiftning som möjliggör människors frihet och rättigheter. Det är inte första gången jag möter den bilden eller oviljan att tala om kostnader inom assistansen.

Skälen kan variera, men jag tolkar det ofta som att det finns en stark oro att de rättigheter som många kämpat hårt för ska gå förlorade när vi talar om kostnader.

Jag vill därför vara mycket tydlig med detta: Människors rättigheter ska inte tummas på. Var och en ska få det stöd hon eller han behöver. Ett av skälen till att vi vill se över LSS och assistansen är för att lagstiftningen ska bli mer träffsäker, ska leva upp till sina ambitioner.

Men vi behöver också tala om kostnader och om behovet av kontroll.

God kostnadskontroll och en hållbar kostnadsutveckling är ett måste i våra välfärdssystem. Jag värnar den svenska modellen, med generell välfärd som ger människor möjlighet till frihet och självständighet.

Att vi vet att de pengar vi gemensamt investerar i den välfärden också används så som de var avsedda, är en förutsättning för legitimiteten i de systemen.

Kostnaderna för assistansen har fördubblats de senaste tio åren, utan att antalet brukare ökat i samma omfattning. De är idag 30 miljarder om året. Antalet beviljade timmar per vecka och person har stigit kontinuerligt. Idag är det drygt 124 timmar per person och vecka i snitt.

Det är den bakgrunden, och det faktum att kostnadsökningen fortsätter stiga kraftigt, som ger skäl för att regeringen nu genomför åtgärder för bättre kostnadskontroll. Människors rättigheter ska värnas. Det ska inte finnas någon tvekan om att pengarna används till det och dem de är avsedda för.

Kontroll och kvalitet hänger ihop.

Åsa Regnér
Barn- äldre- och jämställdhetsminister