Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Debattartikel från Kulturdepartementet

Kulturskolan är en skola för livet

Publicerad

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, Yvonne Stålnacke och Jan Nyberg . Norrländska Socialdemokraten, 16 mars 2016.

Alla barn och unga ska få en chans att pröva på att skapa kultur. Att få pröva på att spela ett instrument, stå på en teaterscen, dansa eller skapa konst är en del i det som är livets skola.

Den som har fått pröva på att skapa kultur har också fått en chans att pröva något nytt, att flytta på gränsen för sin egen fantasi och kreativitet.

Platsen för detta är för de allra flesta den kommunala musik- och kulturskolan. En av de tidigare eleverna i den kommunala musikskolan heter Martin Strandberg, för de flesta mer känd som Max Martin. I augusti förra året fick han sin 21:a förstaplacering på Billboardlistan, något som bara Paul McCartney och John Lennon har lyckats överträffa.

När Max Martin fått frågan om vad som ligger bakom hans framgång har han varit väldigt tydlig med att lyfta fram att en förutsättning var den kommunala musikskolan. Utan att ha fått pröva olika instrument skulle han sannolikt ägnat sig åt något annat än musiken.

Styrkan i den kommunala kultur- och musikskolan är bredden, att den kan nå alla. För de flesta av oss som deltagit i eller har barn på kultur- och musikskolan innebär det att vi kunnat utveckla kreativitet. Runt om i Sverige är bredden en förutsättning för ett levande och fritt kulturliv.

I dag inleds Kulturskolerådets rikskonferens i Luleå. Flera hundra deltagare från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter om hur vi kan utveckla verksamheten i framtiden.

Att konferensen är i Luleå är särskilt passande eftersom det är ett föredöme för hela landet. Luleå kommun har visat att det är bra för hela samhället att satsa på verksamheten i kulturskolan. Utöver att locka med en hög kvalitet på verksamheten så är det gratis för alla barn och unga att delta, något som gör att inga barn ska behöva snubbla på tröskeln för att deras föräldrar inte har de ekonomiska resurserna som krävs. Luleå visar på allvar att kulturen inte är ett söndagsnöje för de med höga inkomster utan en central del av välfärden.

Men alla barn i Sverige har inte förmånen att bo i Luleå. Runt om i Sverige ser villkoren väldigt olika ut, både vad gäller kvalitet och storleken på avgifterna. Därför har regeringen avsatt 100 miljoner extra årligen för att kunna höja kvaliteten och sänka avgifterna.

Tidigare i år presenterades vill-koren för att söka stöd och just nu behandlas kommunernas ansökningar till Kulturrådet så att pengarna kan komma ut i verksamheten så snart som möjligt.

Parallellt med detta pågår enstatlig utredning för att ta fram ett förslag på en nationell strategi för den kommunala kultur- och musikskolan. I höst kommer resultatet som sedan kan ligga till grund för en nationell strategi för att öka jämlikheten och tillgängligheten. Det är ett sorgligt faktum att det i dag saknas en sådan strategi för en så viktig verksamhet som varje dag möter tusentals barn och unga.

Vi kommer aldrig att veta om de barn och unga som i dag kliver in genom dörrarna på kultur- och musik-skolan kommer att bli nästa Max Martin eller stå på Dramatens scen. Däremot vet vi att hela samhället vinner på att alla barn får chansen att pröva på att skapa kultur.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande Luleå (S)

Jan Nyberg, gruppledare Luleå (MP)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.