Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Försvarsdepartementet

Fortsätt pressa Ryssland – Krim ska återlämnas

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och Litauens försvarsminister Juozas Olekas, Göteborgsposten den 5 april 2016.

För två år sedan annekterades Krim och Sevastopol av Ryssland med militära maktmedel. Kriget i östra Ukraina har skördat nästan 10 000 dödsoffer på den ukrainska sidan. Detta är oacceptabelt.

I dag bevittnar världen ett fruktansvärt krig i Syrien. Det är ett krig som inte får leda till att det som skett och sker i Ukraina förbleknar i omvärldens ögon. En sådan utveckling skulle spela ryska intressen i händerna och i praktiken minska respekten för internationell rätt. Vi får inte tillåta att det sker.

Det är oacceptabelt att ett land använder militär styrka för att ändra gränser i Europa. Det står i direkt konflikt med den internationella folkrätten och de grundläggande principerna i den europeiska säkerhetsordningen så som den formulerats i Parisstadgan och Helsingforsslutakten.

Aggressionen fortsätter

Under vårt besök i Kiev nyligen uttryckte vi tydligt att den ryska aggressionen måste upphöra och att Krim och Sevastopol måste återlämnas till Ukraina.

Faktum är att den ryska militära aggressionen i östra Ukraina fortsätter, främst genom att Ryssland stödjer separatisterna med militär materiel. Ryska trupper måste lämna Ukraina och Ukrainas självständighet måste återupprättas. Enligt Minsköverenskommelserna har Ryssland åtagit sig att göra detta.

Precis som alla självständiga stater har Ukraina rätt till territoriell integritet och rätt till att göra sina egna utrikes- och säkerhetspolitiska val. Inget annat land har rätt att begränsa detta enligt den internationella folkrättsstadgan.

Sverige och Litauen har olika historiska erfarenheter med olika säkerhetspolitiska val: Sverige som militärt alliansfritt land och Litauen som Nato-medlem. Den gemensamma nämnaren är att vi väljer att bygga vår säkerhet baserat på samarbete med andra och med respekt för de val som andra gör. Det kommer till uttryck i vårt nära samarbete med våra nordiska och baltiska grannar, med EU och Nato, med FN och med USA inom ramen för en fördjupad transatlantisk länk. Respekten för internationell rätt spelar en fundamental roll i vår säkerhets- och försvarspolitik.

Utmanande militär aktivitet

När Ryssland väljer att bryta mot internationell rätt och rubba den europeiska säkerhetsordningen genom att annektera en del av ett grannland kan vi inte förhålla oss passiva. Rysslands agerande är ett brott mot den fundamentala principen om alla staters rätt till självbestämmande.

Vi har också sett hur det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats. Sedan 2008 har den ryska militära aktiviteten i Östersjöområdet blivit allt mer utmanande. Ryssland genomför regelbundet storskaliga övningar och oannonserade beredskapskontroller i Östersjöregionen.

Vi har också noterat den negativa ryska retoriken om användning av kärnvapen. Att sänka tröskeln för användning av taktiska kärnvapen och att placera ut vapensystem som kan bära såväl konventionella som kärnstridsspetsar är oroväckande och oacceptabelt.

Slå vakt om brett säkerhetsbegrepp

Existerande internationella regler och normer får inte förflackas, liksom alla försök till att ersätta den europeiska säkerhetsordningen med något annat. Vi måste slå vakt om det breda säkerhetsbegreppet. Respekt för FN-stadgan, Europarådets och OSSE:s grundläggande principer, normer och åtaganden, däribland demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatlighet utgör basen för en förutsägbar europeisk säkerhetsordning. Om vi tummar på dessa grundläggande principer kommer vi till slut att ha mindre säkerhet, inte mer.

Trots de kriser och akuta säkerhetspolitiska frågor vi har att hantera i dag, får vi inte acceptera vad Ryssland har gjort. Rysslands illegala annektering av Krim och den ryska interventionen i östra Ukraina är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen i vår tid.

Peter Hultqvist, försvarsminister i Sverige

Juozas Olekas, försvarsminister i Litauen