Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension

Publicerad

SVT Opinion, 4 maj 2016.

PENSIONER · Mitt mål är att alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och faktum är att regeringen har gjort stora förbättringar för Sveriges pensionärer, skriver Annika Strandhäll.

Mitt mål är att alla pensionärer ska känna trygghet. Pensionsmyndigheten visar i sin rapport att gapen mellan löntagare och pensionärer på sikt kommer att öka om politiken inte agerar.

Det är en utveckling som jag och regeringen inte vill se. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop. Det är en del av den svenska modellen. Därför agerar vi för att stärka pensionerna.

Drygt var tionde pensionär lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Det är ett relativt mått som visar hur gruppen ligger i förhållande till medianinkomsten i samhället.

Förbättringar för andra grupper kan alltså leda till att fler hamnar under EU:s fattigdomsgräns, även om alla i absoluta tal till och med har fått det bättre.

Mitt mål är att alla pensionärer ska kunna leva på sin pension och faktum är att regeringen har gjort stora förbättringar för Sveriges pensionärer.

Redan i den första budget som regeringen fick klubbad fanns satsningar på över 4 miljarder på Sveriges äldre. Vi satsar på välfärden med ökad bemanningen inom äldreomsorgen.

Vi gör satsningar på äldres hälsa och vi har påbörjat avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. I höstas höjde vi dessutom bostadstillägget för de pensionärer som är mest utsatta.

Tillsammans med höjningen av inkomstpensionen vid årsskiftet har regeringens politik gjort att över 99 procent av Sveriges pensionärer faktiskt fått mer pengar i plånboken, med i snitt över 500 kronor per månad.

Det betyder inte att klyftorna inte är ett problem, för det är de. Klyftor är dåligt för alla i samhället, inte bara de som har det tuffast.

Vårt samhällsbygge innebär att Sverige håller ihop. Därför tar vi tag i de utmaningar som ligger framför oss.

Idag har kvinnor i snitt 70 procent av mäns pensioner. Det är oacceptabelt.

Därför har pensionsgruppen – där sex av riksdagens åtta partier samarbetar för att skapa stabilitet och långsiktighet för Sveriges pensionärer – ett projekt där vi ser över pensionerna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Detta är en fråga som är otroligt viktig både för mig och för en feministisk regering.

I Sverige lever vi allt längre och är allt friskare. För varje dygn som går ökar medellivslängden med ungefär 3,5 timmar. Det är otroligt positivt men betyder också att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under fler år.

För att stärka pensionerna behöver vi därför få fler arbetade timmar i den svenska ekonomin och ett längre och mer hållbart arbetsliv för fler.

Det handlar dels om höjda åldersgränser, men vi får heller inte glömma satsningar på arbetsmiljö och fler omskolnings- och utbildningsmöjligheter.

Just nu pågår en dialog med arbetsmarknadens parter för att se hur pensionsgruppen tillsammans med fack och arbetsgivare kan ta frågan vidare och stärka pensionerna.

Vi väljer att utveckla den svenska modellen och den generella välfärden. Det är en förutsättning för att alla ska kunna känna trygghet och framtidstro.

Det är det vi i regeringen arbetar för.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.