Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Finansdepartementet

Nu skärper vi reglerna för finansrådgivare

Publicerad

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, debattartikel i Svenska Dagbladet, 23 maj 2016

De flesta svenskar tycker att det kan vara svårt att ta beslut om hur den egna pensionen ska tryggas eller hur ett långsiktigt sparande för barnen bäst kan läggas upp. Idag kan det vara krångligt att förstå olika erbjudanden och det är lätt att hamna i ett kunskapsunderläge. Det är dags att skapa betydligt större trygghet och tydlighet för alla konsumenter. Regeringen kommer därför att skärpa lagstiftningen och föreslå en mer likartad reglering för den finansiella rådgivningen som ger hela finansbranschen tydliga riktlinjer.

Flera utredningar har tidigare lyft de olika problemen som finns kring finansiell rådgivning idag. Det kan till exempel handla om att det som konsument är svårt att få en överblick och jämföra olika erbjudanden eller att det är svårt att veta om den man möter är en rådgivare eller en säljare. Provisioner, den ersättning som en rådgivare tar emot för de produkter eller tjänster som säljs, innebär i grunden en intressekonflikt. Men när en banktjänsteman eller annan finansiell rådgivare ger rådgivning om placeringar så ska det inte finnas några tvivel om att vi får de råd som är bäst för vår privatekonomi. Som sparare ska man kunna förutsätta att sådana rådgivare agerar för spararens bästa, inte för egen vinning. Regelskärpningarna kommer att åtgärda detta genom en rad olika förändringar.

  • Regelförändringarna innebär fler och skärpta krav på kundskyddsområdet. Dessa regler ställer bland annat högre krav på rådgivarnas kompetens, ökad kundkännedom, bättre information om intressekonflikter men också strängare regler om hur finansiella produkter tas fram och distribueras.
  • Det ska inte finnas någon tvekan kring om företaget får betalt av någon annan än kunden för de råd som ges. De nya reglerna innebär att det är förbjudet att ta emot och behålla provisioner vid oberoende investeringsrådgivning samt vid portföljförvaltning.
  • Vid övriga investeringstjänster kommer provisioner bara kunna tas emot om de är utformade för att höja kvaliteten på tjänsten och inte anses hindra rådgivaren från att agera i kundens bästa intresse. Vid rådgivning om fond- och depåförsäkringar kommer ett likartat förbud att gälla. Därtill införs förstärkta transparenskrav och informationsskyldigheter avseende tredjepartsersättningar generellt.
  • För att ytterligare åtgärda de allvarliga problem och regelbrister som har identifierats på marknaden för försäkringsförmedling kommer bl.a. Finansinspektionen att få bättre förutsättningar att utfärda sanktioner mot de förmedlare som inte sköter sig och skor sig på kundernas bekostnad. I dag kan de alltför lätt undgå sanktioner.

Vi behöver en väl fungerande finansiell rådgivning i Sverige och med tydliga skärpningar i lagstiftningen och med utökade verktyg för effektiv kontroll så förbättrar vi konsumentskyddet. Finansiell rådgivning ska vid varje enskilt tillfälle utgå från konsumentens bästa. De skärpta reglerna ger branschen tydliga förutsättningar att jobba efter, samtidigt som det blir tryggare för oss konsumenter att ta beslut med stor betydelse för vår ekonomi.