Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist: Sveriges militära alliansfrihet ligger fast

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist, debattartikel i Expressen 24 maj 2016

Denna vecka är det planerat att riksdagen beslutar om ett värdlandsstödsavtal mellan Sverige och Nato. Det är därför nödvändigt att vara mycket tydlig: Det så kallade värdlandsstödsavtalet ger inte Nato någon rätt eller skyldighet att verka på svenskt territorium. Allt som eventuellt sker kräver en svensk inbjudan och beslut.

Avtalet ger inte heller Nato någon som helst rätt att placera ut kärnvapen på svenskt territorium. Varje sådant påstående eller antydan är helt felaktigt.

Regeringens linje rubbas inte av enskilda partiers förändrade ställningstagande, där borgerligheten anser att ett Nato-medlemskap är enda lösningen efter att den förra statsministern kallade försvaret för "särintresse". Borgarna hävdar nu att värdlandsstödsavtalet är ett första steg in i Nato, vilket det inte är. Finland har redan ett värdlandsstödsavtal, men deras militära alliansfrihet ligger fast.

Att andra länder "uppfattar oss" som Nato-medlem är också ett argument, men man kan inte vara medlem till 20 eller 25 procent. Antingen är man medlem eller så är man inte det. Vi är en partner till Nato och det är den relationen vi ska utveckla.

Den svenska regeringens ståndpunkt är glasklar. Kärnvapen ska inte och får inte placeras ut i Sverige. Under mycket lång tid har svensk politisk linje varit att sådana vapen inte ska placeras här eller får medföras av gästande utländska förband. Detta är en linje som återkommande har klargjorts, bland annat av FN:s generalförsamling.

En stat som gästar Sverige är folkrättsligt förpliktigad att följa de villkor som gäller för besöket. Vi har dessutom undertecknat ett icke-spridningsavtal som innebär att Sverige åtar sig att inte skaffa kärnvapen eller bidra till att andra länder utvecklar kärnvapen.

I grunden har värdlandsstödsavtalet ingenting med kärnvapen att göra. Avtalet handlar om att administrativt förenkla förberedelserna för den övningsverksamhet som bedrivs mellan Sverige och Nato.

Dessutom handlar avtalet om att förbereda för att kunna ge och ta emot stöd och hjälp i en krissituation.

Tyvärr förekommer det många felaktiga påståenden i debatten, vilseledande uppgifter och i några fall kan man misstänka medveten desinformation, så klarläggande tydlighet är nödvändig. Alltså: Inte i något sammanhang kan Nato på egen hand verka på svenskt territorium.

Sverige avgör helt och hållet vilken övningsverksamhet det kan handla om, tidsperioder för densamma och villkoren för genomförandet. Ytterst är det regeringsbeslut som styr och vid höjd beredskap kan det även krävas riksdagsbeslut.

Utländska truppers möjligheter att verka på svenskt territorium regleras i fredstid bland annat av tillträdesförordningen från 1992. Där framgår det att det krävs svenskt beslut om tillstånd innan utländsk trupp kommer till Sverige.

I tillträdesförordningen står det också att om det är krig mellan andra länder, och Sverige beslutar sig för att hålla sig neutralt, får inte krigförande stat använda svensk territorium som bas för krigsoperationer eller för underrättelseverksamhet eller för stridsledning.

På denna punkt förändras inte svensk lag med en stavelse genom värdlandsstödsavtalet. Dessutom skulle det inte vara förenligt med folkrätten att upplåta svenskt territorium för att möjliggöra folkrättsvidriga militära anfall mot tredje stat.

Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Vårt samarbete med andra länder och organisationer styrs med utgångspunkt från denna grundhållning. Det gäller även för värdlandsstödsavtalet med Nato.

Eftersom det är svenska villkor som styr vad som sker i samarbetet när det gäller nyttjandet av svenskt territorium rubbas inget av detta. Även på den punkten är det viktigt att vara tydlig.

 

Peter Hultqvist

Försvarsminister