Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Vi vill ha de bäst lämpade

Publicerad

Dagens Nyheter Debatt 12 april 2016

Antalet doktorander har under flera år minskat kraftigt och Sveriges mål att vara en kunskapsnation är hotat, varnar nationalekonomer på DN Debatt. ”Jag ser inte att kvantitet och kvalitet ska stå emot varandra”, kontrar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Antalet nya doktorander har vid fyra av de fem största svenska universiteten minskat med över 30 procent under perioden 2011–2015, skriver Rikard Forslid och Jonas Häckner, båda professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet, på DN Debatt.

De befarar att de nya utredningsförslagen (SOU 2016:29) kommer leda till att ännu färre studenter kommer att antas till utbildningar på forskarnivå med konsekvensen att Sverige inte lever upp till målsättningen att vara en kunskapsnation.

Helene Hellmark Knutsson medger att antalet antagna doktorander minskat under de senaste åren. Det i sig betyder inte att kvaliteten på forskningen försämras, enligt ministern för högre utbildning och forskning.

Utredningens uppdrag var att ta reda på hur villkoren för doktorander kan förbättras. Ett av förslagen är att tidsbegränsade anställningar som radas på varandra ersätts med fasta anställningar.

– Vi vill erbjuda trygga och ordentliga villkor för att kunna rekrytera de bäst lämpade studenterna till forskarutbildning, säger Helene Hellmark Knutsson.

De förbättrade villkoren innebär ökade kostnader för universiteteten.

– I den kommande forskningspropositionen ska vi prioritera basanslagen, alltså de forskningsmedel som universitetet och högskolor själva fördelar som de önskar, säger Helene Hellmark Knutsson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.