Min syn på frihandel

Som regeringens nya EU- och handelsminister har jag fått ansvar för viktiga områden för Sverige: EU, dess inre marknad samt den yttre handelspolitiken. De är alla viktiga beståndsdelar för det samhälle och välstånd som bygger Sverige.

Vi bor i en relativt liten och handelsberoende ekonomi. Därför har vi ett särskilt behov av stabila spelregler och öppenhet mot omvärlden. Öppenhet har historiskt visat sig vara gynnsamt för oss, för våra företag och sysselsättningen. Som handelsminister vill jag bygga vidare på den blocköverskridande traditionen av frihandel och arbetet med exportstrategin.

Tillgången till EU:s öppna och fria marknad, med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är i dag närmast en självklarhet. Samtidigt kan jag konstatera att de fyra friheterna ifrågasätts allt oftare. När länder i EU får det ekonomiskt svårt söker man gärna enkla lösningar som att sluta sig mot omvärlden.

EU:s konkurrenskraft i förhållande till omvärlden måste stärkas. Detta arbete börjar på hemmaplan. Ska svenska och europeiska företag vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld, måste reglerna på EU:s inre marknad moderniseras. Tjänstesektorn är central och dess betydelse kommer öka.

Jag vill därför fokusera på den digitala ekonomin och ett EU som främjar digitala företag, nya innovativa tjänster och affärsmodeller. Vi har bara sett början av en framtida delningsekonomi där digitala plattformar är en förutsättning. Här måste våra regelverk följa med och underlätta omställningen.

Ett annat exempel är EU:s tjänstedirektiv. Att röja undan hinder för våra tjänsteföretag skulle kunna ge en vitamininjektion till EU:s samlade tillväxt i storleksordningen 300 miljarder kronor årligen.

Det är inte bara inom EU som regler och marknadsvillkor måste fungera, utan det gäller även globalt. Det är därför jag som handelsminister kommer bidra till arbetet i Världshandelsorganisationen, WTO, som också fokuserar på att underlätta för e-handel och få bort skadliga subventioner som snedvrider handeln.

Inom ramen för WTO förhandlar även ett femtiotal nationer ett avtal för att främja just tjänstehandeln. Jag vill se att parterna kommer i mål med detta under 2016. Samtidigt som handelsförhandlingar kapar tullar och skapar enklare regler för företag, måste vi se till att frihandel och globaliseringen också bidrar till att stärka miljöskydd och goda arbetsförhållanden.

Avtal får inte leda till försämringar av nivåer för hälsa, miljö, säkerhet eller parternas arbetsrätt. Därför driver Sverige och EU att det ska finnas ambitiösa hållbarhetskapitel i våra frihandelsavtal. För mig är det viktigt med en långsiktig förbättring av sociala och miljömässiga förhållanden genom stärkt genomförande och efterlevnad i frihandelsavtal av sociala och miljömässiga hänsyn.

Det är viktigt att vi i våra handelsavtal hänvisar till globala regler gällande, till exempel, arbetsvillkor som i första hand hanteras och utvecklas inom ramen för Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Det var mot bakgrund av detta viktiga arbete, som jag med stor glädje, tillsammans med Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, och Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, bjöd in till en dialog om frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, i Stockholm, i förra veckan.

Vid denna dialog diskuterade vi viktiga utmaningar med TTIP, och vi visade på den samsyn för frihandel som finns mellan arbetsmarknadens parter i Sverige.

Det var viktigt att det var just frihandelsnationen Sverige stod värd för ett evenemang där de två chefsförhandlarna i TTIP, EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, och USA:s handelsminister, Mike Froman, deltog.

I de svåra tider som EU nu går igenom, där röster mot frihandel gör sig allt starkare, är det viktigt att vi från politiskt håll i ett land som Sverige kan vara tydliga i vårt stöd för EU, dess inre marknad och frihandel. Jag har fått en bred och viktigt portfölj att ansvara för, och kommer göra mitt yttersta för att svenska intressen och värderingar ska få genomslag i mitt arbete.

Ann Linde, EU- och handelsminister (S)