Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Sverige ska sluta slösa bort värdefull kompetens

Publicerad

Debattartikel av Helene Hellmark Knutsson i Uppsala Nya Tidning 30 juni 2016.

Regeringen satsar nu på kompletterande utbildning i Uppsala för apotekare och receptarier.

Många utrikes födda i Sverige har jobb som inte motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Detta kompetensslöseri måste upphöra om vi ska stärka samhällsbygget. Du ska inte bara få ett jobb – utan också rätt jobb som motsvarar din kompetens. Därför har regeringen nu gett uppdrag om flera nya kompletterande utbildningar för läkare, tandläkare, receptarier och apotekare.

I dag har många utrikes födda i Sverige jobb som varken motsvarar deras kompetens eller utbildningsnivå. Vi vet till exempel att det finns utrikes utbildade läkare som kör taxi eller städar Det är ett slöseri med kompetens, både för den enskilde och för hela samhällsbygget. Det gör dessutom att arbeten som inte kräver högre utbildning upptas av de som har en sådan.

För många personer med utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera sin tidigare utbildning vid en svensk högskola vara avgörande för att få ett jobb. Detta gäller inte minst inom de yrken där det krävs legitimation.

Utländska akademiker ska inte bara få ett jobb utan rätt jobb. Nu tar regeringen nästa viktiga steg i detta arbete genom att ge flera uppdrag om att planera och bygga upp kompletterande utbildningar på nya platser och inom nya områden. Lunds universitet och Umeå universitet får i uppdrag att göra det för läkare, Uppsala universitet för apotekare och receptarier och Malmö högskola för tandläkare.

Satsningen på kompletterande utbildning kommer också att ge bättre möjligheter att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft – i hela eller delar av landet. Att de kompletterande utbildningarna nu startas på fler orter och inom fler områden möjliggör för fler personer att ta del av utbildningarna inom sitt yrke.

Regeringen kommer fortsätta det här arbetet. I budgetpropositionen för 2016 lades grunden för en kraftig utbyggnad av de kompletterande utbildningarna. 25 miljoner kronor mer fördelas till detta under 2016 och sedan beräknas satsningen öka kraftigt till hela 340 miljoner 2019. Under det kommande året kommer vi att återkomma med ytterligare uppdrag, ett exempel är att det finns intresse från flera lärosäten om att anordna kompletterande utbildning för psykologer och för biomedicinska analytiker.

För att fler ska kunna få sin utländska utbildning bedömd i Sverige ger regeringen också Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att utveckla bedömningen av utländska utbildningar. Bland annat så att personer som har med sig bristande dokumentation av sin eftergymnasiala utbildning ska kunna få den bedömd, något som inte är möjligt i dag. UHR får även i uppdrag att anordna en konferens för att sprida goda exempel om universitets och högskolors mycket aktiva arbete med anledning av flyktingsituationen.

Sverige har sedan 1900-talets början gått från gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att vara ett av de rikaste, en viktig orsak har varit att vi tagit tillvara de erfarenheter och kunskaper som människor som kommer hit haft med sig. Sverige ska fortsätta på den vägen för att utveckla den svenska modellen.

De insatser som regeringen nu genomför kommer att skapa bättre förutsättningar för att använda kompetens och skapa möjligheter för snabbare etablering. Det är centralt både för individerna och för att stärka Sverige. Det är rätt väg framåt för att utveckla den svenska modellen.

Helene Hellmark Knutsson, minister (S) för högre utbildning och forskning

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.