Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Jämställdhet gäller alla och hela tiden

Publicerad

Replik på debattartikel om hedersförtryck i Aftonbladet, 4 juli 2016.

Regeringens feministiska politik och jämställdhetssträvanden ska genomsyra all vår politik. Detta är inte en jämställdhet som är villkorad, bara gäller vissa, på vissa platser eller på särskilda tider – den gäller allt och alla, hela tiden. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det är del av den svenska modellen. Verklig förändring och jämställdhet skapas genom politisk vilja!

Regeringen menar på allvar att män inte ska ha fördelar, mer makt, mer utrymme, bättre resurser eller mer frihet – på grund av sitt kön. Vi ifrågasätter befästa patriarkala strukturer på grund av det enkla faktum att vi anser att den rådande ordningen varken har tjänat Sverige eller världen väl. Där av en feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. Vi har tagit ställning.

Regeringen fattade i går beslut om att utreda statens stöd till trossamfunden. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på demokratiska värderingar.

I direktiven står det:

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel."

Det pågår för närvarande ett intensivt arbete i regeringskansliet för att lägga kursen för den framtida jämställdhetspolitiken och omhändertagandet av förslagen i de två utredningar som vi har tagit emot.

Artikelförfattarna nämner en rad förslag, jag ser fram emot att diskutera vidare med er i Almedalen!

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister