Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Äldreomsorgen ska vara jämlik och tillgänglig

Publicerad

Replik på debattartikel om äldreomsorg i Dagens Nyheter den 17 augusti 2016.

En större del av äldreomsorgen måste finansieras av individerna själva,
skriver Johan Ingerö från Timbro den 15 augusti på DN debatt. Äldreomsorgen har utvecklingsbehov, men principen om att äldreomsorgen ska vara jämlik och tillgänglig ska vi inte rucka. Den förra regeringen, som Ingerö själv jobbade för, lät skattesänkningar i miljardklassen gå före viktiga investeringar i välfärden, en politik som urholkar den svenska modellen och ökade klyftorna. Den här regeringen vill istället investera i välfärden. De tio välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting är ett exempel på hur vi gör det.

Ingerö lyfter dock en del viktiga punkter. Fallolyckorna måste minska. Därför har regeringen påbörjat utbildningssatsningar för att minska fallolyckorna. Regeringens investering i mer personal, två miljarder om året, minskar trygghetsbristerna inom omsorgen. Behovet av fler äldreboenden är stort och därför har vi infört ett investeringsstöd för äldreboenden, som skapar förutsättningar att bygga ikapp.

Omsorgen har alltid haft en viss självfinansieringsgrad men vägen framåt är inte att en allt större del blir ett privat ansvar. Det skulle minska jämlikheten och dessutom öka anhörigomsorgen. Det är inte så vi stärker och moderniserar samhällsbygget. Äldreomsorgen i Sverige ska vara generell och tillgänglig för alla som behöver den. Det är den svenska modellen det är den vi ska utveckla, inte avveckla.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister