Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ny satsning på lärarutbildningen

Publicerad

Stefan Löfven, Helene Hellmark Knutsson, debattartikel, Aktuellt i politiken 22 augusti 2016

Det finns inget viktigare för att vända kunskapsresultaten i skolan än skickliga och engagerade lärare. Därför har regeringen arbetat sedan dag ett för att möta lärarbristen. Nu kommer regeringen i höstens budget att investera i 3 600 nya utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna, fullt utbyggt 2021.

I dagarna går över en miljon barn till skolan. 120 000 för första gången. De har höga förväntningar och samhället har ett stort ansvar att leva upp till dessa. För vår framtid ligger i deras hunger efter kunskap. Ett grundfundament för den svenska modellen ska därför vara en jämlik kunskapsskola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. Där ingen lämnas efter, men inte heller någon hålls tillbaka. En skola där alla elevers förväntningar uppfylls.

Tyvärr lämnade den gamla borgerliga regeringen ett dystert facit efter sig. Under för lång tid fick skattesänkningar gå före kunskap i skolan. En prioriterad del av regeringens samhällsbygge är därför arbetet med att vända kunskapsresultaten och den ökade ojämlikheten i den svenska skolan.

Vi vet att nyckeln till att vända utvecklingen är skickliga och engagerade lärare. Därför måste läraryrket bli mer attraktivt och Sverige klara av att möta den stora lärarbrist landet står inför. Regeringen har redan investerat i lärar- och förskollärarutbildningarna för att få fler lärare. Under 2015 och 2016 har universitet och högskolor haft i uppdrag av regeringen att bygga ut utbildningarna. Samtidigt investerar vi i utbildningarnas kvalitet. Men vi ser att mer behövs för att möta lärarbristen.

En ny satsning på lärar- och förskollärarutbildningarna är både möjlig och nödvändig. Intresset för att läsa till lärare och förskollärare har ökat kraftigt. Antalet antagna till lärar- och förskollärarutbildningarna ökade med 12 procent förra terminen och fortsätter öka den här terminen. Dessutom har majoriteten av Sveriges universitet och högskolor bedömt att de kan bygga ut utbildningarna med bibehållen kvalitet. Därför kommer regeringen att i höstens budget presentera en ytterligare utbyggnad på 3 600 helårsstudenter fullt utbyggt 2021 på lärar- och förskollärarutbildningarna.

Denna satsning blir ett centralt verktyg för att möta lärarbristen. Men inte det enda. Lärarbristen kräver en kombination av både snabba och långsiktiga satsningar. Regeringen arbetar därför också för att fler ska vilja bli, kunna bli och sedan förbli lärare.

Vi ger lärarna mer tid för undervisning genom att minska administrationen. Färre nationella prov och personalförstärkningar är åtgärder som gör skillnad. Vi skapar fler vägar till att bli lärare genom till exempel kompletterande utbildningar i pedagogik för de som vill byta bana. Och vi stärker läraryrkets attraktivitet genom att höja lönerna för skickliga lärare genom Lärarlönelyftet. En extraordinär satsning som trädde i kraft i somras. Utgångspunkterna för satsningen är dessutom framtagna i dialog med skolans parter.

Regeringens satsningar står i stark kontrast till den förra regeringen som valde att satsa 19 gånger mer på skattesänkningar än på skolan. Regeringen kommer alltid att sätta investeringar i skolan först. För det är i skolan som grunden för våra barns framtid läggs. Skolan är vägen till frihet och jämlikhet. Och den vägen ska alla barn få gå.

Stefan Löfven, statsminister
Helene Hellmark Knutsson,minister för högre utbildning och forskning