Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Så styr vi om skolan för att få fler lärare

Publicerad

Aftonbladet Debatt, 11 augusti 2016.

Ministrarna: Här är regeringens åtgärder för att få fler att vilja bli lärare - och stanna i yrket

DEBATT. Lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan. För att möta den lärarbrist Sverige står inför och ge lärarna tid att vara lärare måste vi arbeta tillsammans på alla nivåer och använda de möjligheter som finns.

Vi är många som bär med oss minnen av speciella lärare som gjort skillnad för oss. Lärare som öppnat ögonen till nya världar, fått oss att ompröva tankar, utmana oss själva och kanske till och med bidragit till att vi valt den yrkesbana vi valt.

För att vända resultaten i skolan är det regeringens övertygelse att alla elever måste få möta sådana lärare. Regeringen har sedan dag ett arbetat för att stärka läraryrket och för att få fler att vilja bli och förbli lärare.

Fler ska vilja bli lärare. Under våren 2015 fördes samtal med arbetsmarknadens parter inom skolan som resulterade i regeringens omfattande satsning Lärarlönelyftet, där tre miljarder på årsbasis ska gå till att höja lärarnas löner. Satsningens syfte är att vända utvecklingen i den svenska skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft och lärares karriärmöjligheter.

Fler ska kunna bli lärare. Regeringen bygger ut lärarutbildningarna med 2 300 platser och ser över behoven av ytterligare. Riksdagen har också beslutat att införa regeringens förslag på system för att säkra kvaliteten på högskoleutbildningarna inklusive lärarutbildningen. Vi investerar även i Teach for Sweden och annan kompletterande pedagogisk utbildning för att det ska bli lättare att gå från ett annat akademiskt yrke till att bli lärare. Vårt samhällsbygge ska även ta tillvara på den värdefulla kompetensen hos de som kommer till Sverige med utländsk lärarerfarenhet. Därför har snabbspår startats för lärare med utländsk utbildning och vi satsar även kraftigt på kompletterande utbildning.

Fler ska förbli lärare. Alltför många lärare lämnar skolan trots att de brinner för sina elever och sitt yrke. Vi måste se till att vara aktsamma så att de som gått en lång lärarutbildning jobbar med det som de ska. Vi förbättrar därför arbetsvillkoren i skolan genom att minska administrationen och satsa på fler vuxna i skolan och vi tar nu tillsammans med skolans parter fram förslag angående lärarassistenter.

Lärare ska jobba med lärande. Regeringen har vidtagit åtgärder för att minska bristen på lärare, men på orter där behoven är särskilt stora kan det finnas skäl att förstärka skolan med annan personal. Det kan handla om trygga vuxna som kan erbjuda stöd till elever och lärare på svenska och på barnens modersmål. Tjänsterna ersätter inte lärare, utan är tvärtom tänkt att avlasta lärarna och stötta eleverna, och bidra till att lärare kan göra det de är bäst på att göra – lära ut.

Arbetsförmedlingen hjälper gärna skolhuvudmännen att rekrytera utifrån de behov som finns. Genom att använda extratjänster och subventionerade anställningar inom skolan ger vi dessutom personer med svag förankring på arbetsmarknaden nya vägar till jobb. Kanske kan en anställning på en skola också få fler att få upp ögonen för själva i framtiden jobba med ungas lärande.

Den svenska skolan ska vara en jämlik kunskapsskola i världsklass där inte en enda elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Nu behöver alla hjälpas åt – politiker, lärare, skolledare, föräldrar och elever. Det finns resurser avsatta för detta, nu gäller det att vi använder dem tillsammans.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Ylva Johansson, arbetsmarknad- och etableringsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.