Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Finansdepartementet

Bankerna ska klara kontanter – överallt

Publicerad

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, debattartikel i Aftonbladet, 27 september 2016.

Det blir allt vanligare att använda olika typer av digitala betalningslösningar när vi handlar varor eller betalar våra räkningar. För många innebär det att vardagen blir enklare.

Samtidigt har många i samhället ett behov av att fortsätta använda kontanter. Det kan handla om föreningar som måste kunna sätta in sina dagskassor, funktionsnedsatta eller äldre som kan ha svårt med digitala betalsätt eller människor som av andra skäl föredrar att använda kontanter.

Det stora sedel- och myntutbyte som pågår visar också på att behovet av kontanter kommer att fortsätta att finnas under överskådlig tid framöver.

Trots behovet av kontanter har många bankkontor slutat med att ta emot och lämna ut kontanter över disk till sina kunder. Det här är något som försvårar vardagen för många människor runt om i landet.

Boende i orter där det inte längre finns bankkontor med kontanthantering måste nu resa längre sträckor för att kunna göra insättningar eller uttag.

Kontantfrågan engagerar många i samhället. Jag har under den senaste tiden träffat representanter från Sveriges pensionärsföreningar och konsumentorganisationer för att ta del av deras syn på den minskade tillgången till kontanter.

Deras budskap är tydligt: mer måste göras för att det ska vara möjligt att fortsätta använda kontanter, oavsett var i landet du bor.

För regeringen är det viktigt att var och en ska kunna välja själv hur man sköter sin ekonomi. I dag kommer jag därför att träffa representanter från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att vi fortsatt ska kunna trygga människors tillgång till kontanter.

På de orter där marknaden inte tillgodoser människors behov av kontanter har Länsstyrelserna etablerat betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor. Sedan länge är det även möjligt att handla från Systembolaget eller Apoteket via ombud som finns i vanliga butiker runt om i landet.

Systemet med butiksombud är ett smidigt sätt att upprätthålla servicen i glesbygd. Att öka samarbetet mellan banker och handeln bör därför vara ett bra sätt att se till att människor kan få tillgång till kontanter även på de orter där det inte finns något bankkontor med kontanthantering.

Senare i höst kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen kommer bland annat att få i uppdrag att se över Riksbankens och bankernas ansvar för kontanttillgången och ge förslag till eventuella åtgärder.

Övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske på ett sätt så att ingen lämnas efter. Jag förutsätter att bankerna tar sitt ansvar i frågan och säkerställer att deras kunder kan fortsätta att använda kontanter även i framtiden.