Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Lagen ska ses över – samhället ska ge stöd

Publicerad

Replik på debattartikel i Aftonbladet, 16 september 2016.

Jag har läst den artikel Jonas Lundmark skrivit med anledning av Försäkringskassans beslut om hans dotter. Jag har läst flera andra artiklar, brev och inlägg på ungefär samma tema.Samhället ska ge stöd till de individer som behöver stödet som mest. Nu verkar det som att samhället inte räcker till för att göra det.

I många inlägg nämns också regeringens arbete för en hållbar kostnadsutveckling. Assistanskostnaderna har dubblerats under det senaste decenniet.

Regeringen är angelägen om att pengarna når till rätt ändamål. Det betyder dock inte att personer med stora behov ska få mindre stöd i framtiden, tvärtom förväntar regeringen att antalet assistanstimmar kommer öka även kommande år. Ambitionen är dock att ökningen ska ske i en långsammare takt och att resurser ska gå till den med stora behov, inte till stora vinster. Utvecklingen ska vara kontrollerad och rättvis.

De berättelser vi sett den senaste tiden, där barn med mycket stora behov inte längre får assistans stärker bilden av att lagen behöver ses över.

Därför tillsatte vi i våras en översyn av både assistansersättningen och LSS, som bland annat ska stärka barnperspektivet.

Regeringen gav också vid årsskiftet Inspektionen för socialförsäkringen ett uppdrag att just se hur tolkningarna kring vad som är egenvård fungerar, och vid behov återkomma med förslag på åtgärder. Myndigheten ska leverera sitt svar till regeringen i mitten av december och utifrån kommer vi att ta ställning till vad som kan bli nästa steg.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister