Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Publicerad

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin i Svenska Dagbladet den 26 september 2016.

Efter femtio år av konflikt, efter hundratusentals dödade och miljontals drivna på flykt, har den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC-EP slutit fred genom ett historiskt och unikt fredsavtal. Unikt då arkitekterna bakom fredsavtalet inte bara är regeringen och gerillan, utan även konfliktens offer, kvinnoorganisationer och det civila samhället. Unikt därför att det är det första jämställda fredsavtalet i historien.

Sverige har under många år bidragit politiskt och ekonomiskt till att skapa förutsättningar för fred i Colombia. För att landet ska kunna nå en hållbar fred och säkerhet, för alla, är det av central betydelse att konfliktens offer, inklusive de många kvinnor som utsatts för sexuellt våld, får upprättelse. Sverige har därför drivit på för en inkluderande fredsprocess, där kvinnor finns med i förhandlingarna och i genomförandet av fredsavtalet.

Trots motgångar och bakslag i fredsprocessen har Sverige fortsatt ge stöd till Colombias fredsträvande och aldrig släppt ambitionen om att bidra till en fredlig lösning på den väpnade konflikten.

I områden där konflikten pågick som värst utvecklade Sverige tillsammans med FN lokala nätverk för att bygga förtroende för att minska våldet och skapa förutsättningar för människor att stanna kvar i sina hembyar.

I detta arbete har kvinnorna alltid stått i centrum. Sverige har länge givit stöd till de som tvingats på flykt av konflikten att åter få rätt och tillgång till sin mark – bland annat genom minröjning – vilket är avgörande för att människor ska kunna försörja sig och bygga en framtid. Detta arbete utgör idag stommen i president Santos lag om gottgörelse av konfliktens offer.

Vi är väl medvetna om att det finns utmaningar med att genomföra fredsavtalet. FARC-soldaterna måste integreras i samhället om freden ska bli hållbar och krafttag måste tas för att få stora grupper av ungdomar i arbete. Produktion och handel med kokain liksom olaglig gruvdrift måste stoppas, och andra illegala väpnade grupper måste bekämpas.

Vi kommer fortsatt stå vid Colombias befolknings sida och lägger nu all kraft för att stötta Colombias regering, civilsamhälle och näringslivet för att freden ska hålla.

Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och ett erkännande av den mycket aktiva roll Sverige haft under flera decennier i skyddet av mänskliga rättigheter och i arbetet för en förhandlad lösning på konflikten.

För att bistå i att uppnå en hållbar fred har vi antagit en biståndsstrategi för Colombia med 950 miljoner kronor under fem år där arbetet ska fokusera på att genomföra åtaganden i fredsavtalet. Vi ska stödja rättsystemet och arbetet för att offren ska få upprättelse vilket är en förutsättning för försoning, Vi ska bidra till att samhällstjänster når ut i delar av landet som tidigare drabbats av konflikten och vi ska fortsätta stärka kvinnors rättigheter och deltagande i fredsbygget.

Tillsammans har Colombias kvinnor, män och ungdomar gått samman för att äntligen uppnå fred i sitt hemland. Sverige ska fortsätta bidra till att denna ambition blir verklighet.

Margot Wallström
utrikesminister

Isabella Lövin
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.