Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Debattartikel från Statsrådsberedningen

Välfärden i Sverige måste gå att lita på

Publicerad

Debattartikel i Aftonbladet tisdag den 13 september.

I dag inleds ett nytt riksdagsår och vi är vid halvtid i mandatperioden. Under de senaste två åren har vi bytt inriktning på politiken i Sverige.

Vi tillträdde i ett läge då klyftor, arbetslöshet och segregation hade tillåtits växa under många år. Förändring tar tid, men kursändringen gör skillnad.

Jämfört med då är det 120 000 fler som går till jobbet och ungdomsarbetslösheten ligger i dag på sin lägsta nivå på tretton år.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för vårt samhällsbygge. För tredje gången i rad har en socialdemokratiskt ledd regering, nu tillsammans med Miljöpartiet, pressat tillbaka ett stort budgetunderskott samtidigt som vi kan sjösätta viktiga investeringar på över 80 miljarder kronor. Svensk ekonomi utvecklas starkt och färre företag flyttar ut och fler flyttar hem till Sverige.

För att vända kunskapsresultaten i skolan investerar vi i tidiga insatser, mer undervisningstid, fler lärare och annan personal, ett mer attraktivt läraryrke och stöd till de skolor och elever som har det tuffast.

Vi har ökat resurserna till skolan med 8 miljarder kronor årligen och i dag jobbar 13 000 fler pedagoger i skolan än läsåret 2013/14. Det har gjort att pedagogtätheten ökar och barngrupperna i förskolan minskar.

På klimat- och miljöområdet lägger vi nu den största budgeten i Sveriges historia; med nya satsningar på lokal klimatomställning och fossilfritt resande.

Regeringen genomför nu den största välfärdssatsningen på decennier när kommuner och landsting får ett tillskott med 10 miljarder från 2017. Det motsvarar tillsammans med tidigare satsningar kostnaden för 30 000 anställda – förskollärare, sjuksköterskor, lärare, vårdbiträden och socionomer.

Nu är det dags för nästa steg. Jag kommer i dag att redogöra för hur vi vill modernisera Sverige och öka tryggheten och sammanhållningen i vårt land genom att utveckla den svenska modellen.

Moderniseringen av Sverige går via de stora investeringarna i utbildning för att möta arbetskraftsbristen, i bostäder, järnvägsunderhåll, export, innovation, och klimatåtgärder. Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle är nödvändigt och stärker framväxten av nya företag och nya jobb.

För att ytterligare pressa tillbaka arbetslösheten och ge arbetsgivarna förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning aviserar jag i dag att vi kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter och branscherna till samtal om hur politiken och utbildningssatsningarna behöver utvecklas ytterligare. Vi ska möta framtiden med kunskap och kompetens – inte med låga löner.

För att öka tryggheten i vårt land måste välfärden i Sverige gå att lita på. Det uppnår vi genom att investera i fler anställda och högre kvalitet samtidigt som vi gör mer för att upprätthålla ordning och reda. Skattefusk och utnyttjande av systemen ska stoppas liksom stora vinstuttag i välfärden.

För att Sverige ska vara ett tryggt land måste vi också bekämpa brottslighet och möta den otrygghet som finns och som många upplever, med skjutningar, bilbränder, rekrytering till extremism och attacker mot blåljuspersonal.

Därför satsar vi på polisen, skärper lagstiftningen och angriper det som ofta är roten till brottsligheten – ojämlikhet, arbetslöshet och brist på framtidstro.

Nu påbörjar vi, socialdemokrater och miljöpartister, mandatperiodens andra halvlek. Vi gör det förvissade om att vi bäst tar oss an samhällsproblem och en orolig omvärld om vi som samhälle gör det tillsammans.

Sverige ska hålla ihop och investeringar i samhällsbygget ska fortsatt gå före stora skattesänkningar. Så kan också jämlikheten öka, allas förmåga att bidra och Sveriges styrkor tas tillvara.

Stefan Löfven
Statsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.