Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Nu trappar vi upp arbetet mot våld mot kvinnor

Publicerad

Debattartikel i Dagens Arena, 11 oktober 2016.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av fundamentalistisk, social kontroll som aldrig kan accepteras, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I dag är det internationella Flickadagen. Flickor i Sverige ska självklart kunna förvänta sig möjligheter till studier och rätten att forma sina egna liv.

Nyligen besökte jag olika organisationer på Järvafältet i Stockholm. Där träffade jag representanter för Kibele, som organiserar kvinnor som motsätter sig krafter som vill minska livsutrymmet och rörelsefriheten för flickor och kvinnor. Detta sker på kaféer, torg och i allmänna kommunikationer – i det offentliga rummet och i privatlivet, helt enkelt i livet. Självpåtagna moralvakter, ofta män men även kvinnor. Detta märkliga beteende ökar, enligt Kibeles medlemmar.

Regeringen förbereder en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, som bland annat rör frågor om våld i hederns namn och barnäktenskap. Inom ramen för detta arbete träffar jag kontinuerligt representanter för kvinno-, flick- och mansorganisationer. Den dialogen är viktig för att höra deras åsikter om vad som behöver göras och deras bedömning av läget i landet när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt annat förtryck av flickor och kvinnor. De bekräftar bilden. Inskränkningen av kvinnors rörelsefrihet och tillgång till det offentliga rummet begränsas alltmer i vissa områden.

Detta är inte det enda jämställdhetsproblemet vi har i Sverige. Vissa debattörer uttrycker sig som om det vore fallet. Löneskillnader, sämre arbetstider, mäns våld och mycket mer är fortfarande strukturella frågor vi måste ta itu med inom ramen för ett förstärkt jämställdhetsarbete i vårt land.

Icke desto mindre är hedersrelaterat våld och förtryck, som oftast drabbar flickor och kvinnor, en fråga vi måste och ska prioritera. Det är en form av fundamentalistisk, social kontroll som aldrig kan accepteras. Det tänker jag och regeringen inte heller göra. Länsstyrelsen i Östergötland arbetar vidare på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringen har tagit initiativ till en manual för utbildning av nyanlända unga i frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige med fokus på unga män.

I den strategi mot mäns våld mot kvinnor som regeringen lägger fram under hösten återkommer vi med åtgärder som stärker kvinnors ställning, motarbetar machokultur, destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Vi kommer att sätta ett ökat fokus på mäns delaktighet men även ansvar.

Frågan måste hanteras inom olika politikområden. Det gäller att stärka flickor och kvinnors självständighet och makt över sina egna liv. Justitieministern har aviserat en översyn av lagstiftning runt barnäktenskap. Energiministern Ibrahim Baylan har i sitt uppdrag om minskad segregation satt ett ökat fokus på kvinnoorganisationers roll. Inom arbetsmarknadspolitiken ska Arbetsförmedlingen självklart erbjuda likvärdiga möjligheter till kvinnor som till män.

Regeringen kan göra mer, men vi kommer aldrig tillrätta med problemet utan en intensiv och livlig samhällsdebatt, framförallt är dialogen med organisationer för flickors och kvinnors rättigheter avgörande för mig. De är experter på sin egen verklighet.

Jämställdhet ska gälla alla. Jag ser fram emot Flickadagen då jag tillsammans med Flickaplattformen tänker lyssna på, men även lyfta unga flickor och pojkars röster.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister