Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Här är mitt mål för vår tid i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Den 1 januari 2017 inleds Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det kommer bland annat innebära en bra möjlighet för Sverige att påverka världspolitiken och bidra med svenska perspektiv i viktiga internationella frågor. Och att på ytterligare en arena bidra till att skapa förutsättningar för en fredsprocess i Syrien, skriver utrikesminister Margot Wallström i Metro den 26 oktober 2016.

Utrikesminister Margot Wallström
Sveriges agerande i säkerhetsrådet ska genomsyras av bland annat mänskliga rättigheter och den feministiska utrikespolitiken, menar utrikesminister Wallström. Foto: JC McIlwaine / UN Photo

FN är den enda globala plattformen för internationell fred och säkerhet. Och även om EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena så spelar FN-medlemskapet en avgörande roll för oss.

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, som inleds den 1 januari 2017, innebär en bra möjlighet för Sverige att påverka världspolitiken och bidra med svenska perspektiv i viktiga internationella frågor.

Att vi med en stor majoritet av rösterna från världens länder valdes in i säkerhetsrådet är ett kvitto på att den svenska utrikespolitiken är respekterad och omtyckt.

Vi ska förvalta det förtroende som givits oss i dialog med säkerhetsrådets övriga medlemmar, och med de länder som berörs av säkerhetsrådets insatser. Men också med de länder som bidrar med personal till FN:s olika internationella insatser.

Sverige ska vara en professionell och principfast medlem som tar ansvar för alla frågor på säkerhetsrådets hela dagordning – med beredskap för det oväntade.

Sveriges agerande i säkerhetsrådet ska genomsyras av våra värderingar och principer: folkrätten, de mänskliga rättigheterna, den feministiska utrikespolitiken och ett humanitärt perspektiv blir utgångspunkter för allt vårt arbete.

De senaste veckorna har situationen i Syrien förvärrats ytterligare. Bombningar av civilbefolkningen, angrepp på sjukhus och riktade attacker mot humanitära konvojer är fullständigt oacceptabelt. Vårt medlemskap i säkerhetsrådet innebär en möjlighet att på ytterligare en arena bidra till att skapa förutsättningar för en fredsprocess i Syrien.

Säkerhetsrådet måste dels bli bättre på att förhindra att konflikter bryter ut och dels på att tidigare reagera på signaler som tyder på en kommande konflikt. Detta är något Sverige kommer att jobba för tillsammans med FN:s nye generalsekreterare Antonio Guterres.

Samtidigt måste vi vara realistiska. Vi vet att säkerhetsrådets övriga 14 medlemmar, varav fem har vetorätt, inte alltid delar våra utgångspunkter. Detta är en realitet vi ska förhålla oss till, med diplomatins och dialogens verktyg men aldrig igenom att vika från våra principer.

Som utrikesminister är jag stolt över det stora engagemang för FN som finns i Sverige. Sveriges arbete i FN är ett uttryck för vår gemensamma strävan efter fred, solidaritet och säkerhet. Men också för vår strävan efter rättvisa, jämställdhet och hållbarhet.

Vi behöver nu se till att vi har ett fungerande och folkligt förankrat FN som står i samklang med sin samtid.

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta mot detta mål.

Margot Wallström
Utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.