Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Debattartikel från Kulturdepartementet

"Hedersförtrycket kan inte bortförklaras."

Publicerad

Sydsvenskan, 18 november 2016.
Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Nils Karlsson.

Hedersförtrycket kan inte bortförklaras. Nu höjer Malmö ambitionerna när det gäller förebyggande insatser. Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, och Nils Karlsson.

Mänskliga rättigheter är universella. De ska omfatta alla, alltid och utan undantag. Det har Sverige som stat, tillsammans med de flesta andra länder i världen, enats om.

Men att dokument och konventioner blir mer än bara vackra ord är långt ifrån en självklarhet.

Nu pågår Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö, Nordens största träff för alla som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Det sker i en tid då dessa rättigheter inte kan tas för givna. Utvecklingen runt om i världen är oroande. Journalisters frihet beskärs, människorättsförsvarare får allt svårare att verka och migranters rättigheter utmanas.

Regeringen har föreslagit att en oberoende institution till skydd för de mänskliga rättigheterna ska inrättas under riksdagen. Vi är övertygade om att en sådan institution kan bli en viktig del i att främja de mänskliga rättigheterna på ett systematiskt och samordnat sätt.

Vi måste samtidigt se att det finns områden där samhället har misslyckats. Frågan om hedersförtryck är något som vi behöver diskutera under MR-dagarna i Malmö.

Kunskapen om hedersförtryck och starka kollektiva normer har under det senaste decenniet vuxit betydligt. Flickor och kvinnor i Sverige kontrolleras av sina familjer och får inte själva välja hur deras liv ska se ut eller levas. De förväntas acceptera familjens eller släktens val av partner eller sätt att utöva religion eller kultur. Deras bröder görs ofta till förövare, men kan själva vara utsatta för påtryckningar att bära vissa traditioner och sedvänjor. Även hbtq-personer, oavsett kön, möter denna kontroll. De unga människor som utsätts för hedersförtryck lämnas ofta ensamma i en fruktansvärd livssituation.

Hedersförtrycket går inte att bortförklara eller likställa med den ojämställdhet som fortfarande präglar till exempel lönesättningen inom vården eller bristen på kvinnor i börsbolagens styrelser.

Hedersförtryck är en ytterst specifik form av kränkning och kräver egna åtgärder och ett eget förebyggande arbete. Allt annat är en tydlig signal om att alla människors rättigheter inte värderas lika.

Malmö har ett väl fungerande skydd för den som söker hjälp, men en lång väg kvar när det gäller förebyggande insatser. Under nästa år höjs därför ambitionerna på just det området i skolor, andra kommunala verksamheter och organisationer. Det behövs också informationsinsatser på komvux och SFI.

Kommunen ska i ett inledande skede undersöka utbredningen och problematiken i samverkan med Stockholm och Göteborg och se till att projekt som varit framgångsrika inom den ideella sektorn, till exempel Rädda Barnens "Det handlar om kärlek", kan fortsätta.I samarbete med forskare och intresseorganisationer går det också att undersöka vilka förebyggande metoder som passar Malmö bäst.

Ambitionen är att det i Malmö ska råda nolltolerans när det gäller hedersförtryck.

De fri- och rättigheter som ofta tas för självklara måste omfatta alla. Inte bara i ord och handlingsprogram utan också för enskilda människor. Självklart ska det finnas hjälp att få för den som tvingas fly en kontrollerande familj, men lika självklart måste det vara att ingen ska behöva fly dem som står dem närmast.

Ingen ska tvingas att avstå gymnastiken eller simundervisningen av rädsla för att skada familjens heder. Ingen ska tvingas att avstå vänner eller kärlek av rädsla för att skada familjens heder. Ingen ska tvingas att avstå sin favorittröja av rädsla för att skada familjens heder. Alla ska få skratta när de hör något roligt.

Så länge vi inte gör vårt yttersta i konkret politisk handling för att motverka hedersförtryck kan vi inte påstå att vi tar alla människors mänskliga rättigheter på allvar.

Alice Bah Kuhnke

Niklas Karlsson

Alice Bah Kuhnke (MP) är kultur- och demokratiminister

Nils Karlsson (MP) är kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.